Landskapsarkitekturprisen 2020

NLAs landskapsarkitekturpris deles ut for sjette gang i 2020. Prisutdelingen vil skje 30. oktober, ny frist for å melde inn prosjekter er 10. september.
Foto: Guro Nå thumbnail

Meld inn gode prosjekter

Medlemmer og andre oppfordres til å sende inn gode prosjekter. Vi vil gjerne ha før- og etter bilder. Om det kommer mange nok gode nominasjoner, har vi også mulighet til å dele ut en egen planpris.  

Nominasjoner sendes på e-post til mona.vestli@landskapsarkitektur.no
Fyll ut Skjema for nominasjon 2020 og send inntil 5-10  fotografier/illustrasjoner i middels oppløsning.

Fristen for å sende inn forslag er 10. september. Landskapsarkitekturprisen deles ut under festmiddagen etter fagdagen 30. oktober.

Hederspris

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten vil være å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett.

Forslagsretten er prinsipielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets pris.
Juryen kan velge å tildele ærespris.

Lenke til statutteneJuryen består av fem medlemmer og en studentrepresentant, samt to varamedlemmer fra ulike regioner; nord, vest, sør og øst. Juryens funksjonstid er tre år.

Send inn gode prosjekter som viser landskapsarkitekturens mangfoldighet og merverdiskapende funksjoner!


NIC_7817-kopi
Foto: Nic Tourrenc