Ny Norsk Standard for blågrønn faktor

Nå er Norsk Standard for blågrønn faktor tilgjengelig, utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen.
Foto: Nils Petter Dale/Bjørbekk & Lindheim Hovinbekken_Tiedemannsparken_Nils Petter Dale

Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. 

I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter, noe som vil gjøre at naturbaserte løsninger velges oftere.

Verktøy for planlegging

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger. Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima. 

Lik praksis

I dag foreligger flere versjoner av blågrønn faktor. Bakgrunnen for arbeidet i standardiseringskomitéen var ønsket om å sikre enhetlig bruk av virkemiddelet. Komitéen, som har bestått av anleggsgartnere, landskapsarkitekter, produsenter, ingeniører, arkitekter og representanter fra forskning og undervisning, har utarbeidet standarden tilpasset norsk klima og forhold. 

Les hele artikkelen på Standard.no