Ønsker tips og innspill til Arkitektur N

Her kommer en kort statusoppdatering fra NLAs representanter i redaksjonen til Arkitektur N, Iwan Thomson og Nina Marie Andersen.
Foto: Skjermbilde 2020-06-04 kl. 13.03.20

Ønsker innspill og tips

Ansatte i redaksjonen er delvis permittert på grunn av Covid 19-situasjonen. Som følge av dette ble landskapsbidraget i nummer 2 dessverre redusert. Vi er derfor særlig opptatt av at de neste numrene skal ha gode artikler om interessante landskapsprosjekter og -problemstillinger fra hele landet. For å få til dette ønsker vi – som før – innspill fra dere.

I tillegg til å være en viktig arena for faglig utveksling her og nå, forteller innholdet i tidsskriftet noe om tiden og samfunnet vi er en del av. Denne samlingen med prosjekter og problemstillinger vil være tilgjengelig for ettertiden som et fagarkiv. For å kunne formidle en bredde av landskapsarkitekturproduksjonen oppfordrer vi alle medlemmer å sende oss innspill til prosjekter, tematikk eller konkrete problemstilling som dere ønsker belyst i Arkitektur N. Innspillene kan hentes fra egen produksjon; være prosjekter du har sett, blitt inspirert eller forarget av; eller tematikk du er nysgjerrig på, for å nevne noen innganger. Innspill kan sendes til oss i landskapsredakjonen eller direkte til redaktør Gaute Brochmann, gjerne med en kort begrunnelse og eventuelt noen bilder hvis mulig.  

Nina Marie Andersen, NinaMarie.Andersen@sweco.no
Iwan Thomson, iwan@lala.no

PS: Dette skal ikke leses som et innlegg i debatten om selvstendig landskapsmagasin. Den diskusjonen skal tas på NLAs årsmøte 31. oktober, og da ønsker vi å bidra konstruktivt med våre erfaringer.