Søk støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram, frist 1.6.

Jobber din bedrift med å finne nye løsninger? Da kan det være aktuelt å søke midler fra DIP - Designdrevet Innovasjonsprogram.
Foto: LPO Arkitekter/Hanne Jørgensen/DogA lpo-svalbard-foto-hanne-jorgensen

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon. Ved å søke får du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder, til å utvikle nye ideer og løsninger for dine produkter eller tjenester. Søknadsfristen for DIP er 1. juni 2020.

Hva kan vi få tilskudd til?

Det gis støtte til idéfasen i en innovasjonsprosess, hvor det endelige målet er å komme frem til helt nye løsninger for produkter eller tjenester. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerne og benytter seg av designmetodikk. Det er en forutsetning at egen eller innleid designkompetanse benyttes aktivt i prosjektet.

Mer om søknadsprosessen på doga.no
Les om prosjektene som fikk støtte i 2019

Hvem kan søke?

Alle typer private vare- og tjenesteytende momsregistrerte foretak kan søke om midler. Enkeltmannsforetak kan ikke søke.

DIP-prosjektet skal ikke være igangsatt, men kan startes opp så snart eventuell støtte er innvilget - innen utgangen av september 2020. Prosjektet må være avsluttet innen utgangen av 2021.