Statsbygg inviterer til utvidet spesialmøte for Landskapsarkitekter om SIMBA 2.0

Statsbygg planlegger å lansere en ny versjon av SIMBA – Statsbyggs BIM-krav. De nye kravene har fått navnet SIMBA 2.0 som er basert på IFC4 Add2.
Foto: Vectorworks SIMBA 2.0_Bilde 3

Lanseringen vil skje i starten av 2021 og kravene vil gjelde for nye prosjekter som etableres fra en nærmere definert dato etter lanseringsdatoen.

Statsbygg ønsker i den forbindelse å invitere næringen til høring av SIMBA 2.0 fra uke 44 til uke 48, 2020. Som oppstart til høringen holder Statsbygg et webinar fredag 30. oktober kl. 08:30-09:30. Her vil SIMBA 2.0 bli presentert generelt og hva som er nytt siden SIMBA 1.3.
Link til webinar på Teams: Hovedpresentasjon Statsbygg, fredag 30. oktober kl. 08:30-09:30

SIMBA 2.0 har egne krav til Landskapsarkitektur. Statsbygg har i dialog med NLA flyttet spesialmøtet for landskapsarkitektur til fredag 6. november kl. 10:00-11:00.
Link til webinar på Teams, Utvidet spesialmøte for landskapsarkitekter, fredag 6. november kl 10:00-11:00

Spesialmøte for landskapsarkitekter vil gi en mer detaljert introduksjon på selve kravsettet til landskap som nå er satt opp i SIMBA 2.0;

  •  - Navngiving og strukturering tilpasset IFC4 Add2.
  •  - Introduksjon av nye IFC-objekter for landskapsarkitektur.
  •  - Eksempler på objekter spesifikke for landskapsarkitektur.
  •  - Hvilke krav som er satt når i forhold til de ulike prosjektfasene til Statsbygg.

Statsbygg ønsker innspill til løsningen i SIMBA 2.0 gjennom høringen.
Det viser seg at det er laget programvare som har landskapsarkitekten i fokus, Vectorworks Landmark. Det at Vectorworks også var et av de første programvareleverandørene som ble sertifisert og godkjent av buildingSMART for IFC4 viser en sterk vilje til å jobbe for åpenBIM.

SIMBA 2.0_Bilde 2

SIMBA 2.0 kan være en gylden mulighet for alle landskapsarkitekter i Norge til å gå igjennom hvilke verktøy de har i sin verktøykasse. Kanskje vi må stille litt strengere krav til de verktøyene vi allerede bruker, eller kanskje det har kommet nye verktøy de siste årene som vi bør se nærmere på. Uansett må vi som designer landskap se på SIMBA 2.0 som en stor mulighet for at landskapsarkitektfaget nå tar sin del av designprosessen tilbake.

Modellen har for lengst blitt den viktigste kommunikasjonen i mange av oppdragene. Flere prosjekter som har klart å levere gode modeller for landskap har opplevd å få bedre dialog og forståelse for sine løsninger. Oppdrag hvor kun modell skal leveres uten tegninger vil bare bli flere og flere i årene som kommer. Da er det viktig at vi har en felles løsning i Norge for hvilken type geometri og informasjon som vi kommuniserer i de ulike fasene i en designprosess. Innholdet i de ulike fagmodellen må samkjøres i et hvert oppdrag slik at alle fag som er avhengig av hverandre får den informasjonen de trenger for å løse sine oppgaver.

Målet er at SIMBA 2.0 skal bidra slik at alle arkitekter, (landskapsarkitekter, interiørarkitekter og arkitekter) skal kunne levere åpenBIM med IFC4, uansett om man jobber med bygg, interiør eller landskap.

Les mer om SIMBA 2.0 på nettsiden til Statsbygg

Tilbakemeldinger på SIMBA 2.0 ønskes levert i eget oppsett som vil bli lansert på denne nettsiden til Statsbygg med informasjon om SIMBA 2.0.

SIMBA 2.0_Bilde 1

Kontaktpersoner

Statsbyggs prosjektleder for SIMBA
Sjefsarkitekt Steen Sunesen, Seksjon for prosjekteringsledelse, Statsbygg
Steen.Sunesen@statsbygg.no

SIMBA kravsett for Landskapsarkitektur
BIM spesialist Åge Langedrag, Multiconsult
aage.langedrag@multiconsult.no

Eksempler på BIM og IFC for Landskapsarkitekter, YouTube:
IFC Interoperability – BIM for Landscape

BIM for Landscape Architects Part 3

Vectorworks Landmark 2021

Lenke til tidligere arbeider med standardisering BIM for Landskapsarkitektur for Statsbygg.

Lenker til tidligere arbeid med standardisering av Landskapsarkitektur, SOSI Landskapsarkitektur 5.0
Hovedside
PDF
UML-modell 5.0