Statsbyggs BIM-krav, SIMBA 2.0 påminnelse høringsfrist 27.11

Neste versjon av Statsbyggs BIM-krav, SIMBA 2.0 ble lagt ut på høring 30. oktober med frist for kommentarer 27. november.
Foto: Statsbygg Statsbygg

Til alle NLAs medlemmer 
for at alle organiserte landskapsarkitekter i Norge er kjent med nye krav og får anledning til å gi tilbakemelding innen høringsfristen. Det er også viktig at alle kontorer kjenner til og kan begynne å forberede seg på kravene som kommer i 2021.

Den endelige versjonen som lanseres i starten av 2021 vil ta hensyn til dine krav. Så nå har du sjansen for å bli hørt og påvirke kravene i neste Statsbygg-prosjekt. 

All informasjon om høringsversjonen finner du på SIMBAs egen hjemmeside. Her ligger blant annet presentasjonen (både opptak og PDF) fra høringsoppstarten og lenke til skjema for kommentar. Det ble avholdt et eget møte for å presentere kravsett for landskapsarkitekter. Presentasjonen fra dette ligger også på hjemmesiden.

Hvis du vil se på kravene så finner du dem her https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0. Krav som kan sjekkes i modell er tilgjengelig både i menneskelesbare PDF- og maskinlesbare mvdXML-filer. Her ligger også generelle krav og veiledning til krav. 

Vi vil be deg om å se på kravene og gi oss kommentarer på om de virker riktige for deg og faget ditt. Er kravene teknisk, prosessmessig og økonomisk realistiske? Er utviklingen i krav den rette veien å gå?

Svar og innspill sendes til: 
Steen Sunesen
Steen.Sunesen@statsbygg.no
Sjefsarkitekt, Faglig ressurssenter, Statsbygg
tlf 92846995