Utsatt: NLAs årsmøte 2020

Styret utsetter NLAs årsmøte, i første omgang til 4. juni. Det vil bli vurdert å gjennomføre årsmøtet digitalt. På grunn av korona-situasjonen er NLAs fagdag 24. april utsatt til oktober.
Foto: MV IMG_0567-kopi
 • NLAs styre endrer beslutningen om et online årsmøte 25.4. Enkelte saker, som årsbudsjettet 2020, vil nå bli justert for faktorer som vil påvirke foreningens økonomi i 2020 og 2021. Styret arbeider p.t. for å holde NLAs årsmøte torsdag 4.6. Det vil bli vurdert å gjennomføre årsmøtet med en online løsning, f.eks. Teams. Inntil 250 medlemmer kan delta. 

  Ny dato: torsdag 4. juni, kl 14.00 - 17.00. Sakliste for NLAs årsmøte 2020 Ferdigstilte saker publiseres fortløpende.

  Dersom du som delegat har bestilt reise og opphold, vennligst undersøk med ditt forsikringsselskap ang refusjon av utlegg, ev. ta kontakt med NLA.

  styret med daglig leder
  NLAs styre mars 2020, fra v. Pål D. Sandberg, Martin Steinbekken, Rainer Stange, daglig leder Marit Hovi, Kjersti V. Håbjørg, Ann-Kjersti Johnsen, studentrepresentant Synne Th. Eide. Åsfrid Favervik var ikke til stede da bildet ble tatt.

 • Ansvarlig arrangør:
  Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Josefines gt. 34, 0351 Oslo
  Kontakt: Marit Hovi, daglig leder
  T: 918 53 106
  E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no