Vil du delta i arbeidsgruppen for NLAs kommunikasjonsstrategi? Svarfrist 10. januar

Styret i NLA inviterer medlemmene til å delta i arbeidet med å utforme ny kommunikasjonsstrategi.
Foto: Mona Vestli IMG_2185 2
Til NLAs medlemmer

Vil du delta i arbeidet med å utforme kommunikasjonsstrategi for NLA? 
Har du tanker om hvordan NLA kan profilere landskapsarkitekturfaget og foreningen enda bedre enn i dag?

Styret inviterer medlemmer både fra privat og offentlig sektor, fra små og store miljø, til å sitte i en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe fram svaret fra NLAs årsmøte. 

Vedtaket på ekstraordinært årsmøte 26. november lyder:

Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi, med tiltaksplan for 2021-2025 for NLAs kommunikasjonsarbeid, til årsmøtet 2021. 
Styret oppretter en egen arbeidsgruppe for dette, sammensatt av medlemmer som speiler fagets bredde og eventuelt eksterne ressurspersoner. 
Innspillene fra årsmøtene i 2020 legges til grunn i det videre arbeidet.

---
Arbeidsgruppens møter vil foregå digitalt, på ettermiddagstid, eller når det vil passe medlemmene. Tidsbruken er ikke fakturerbar, med unntak for ev oppnevnt sekretær/leder for arbeidsgruppa. 

Styret vil utforme et mer detaljert mandat for det videre arbeidet i januar 2021, ang. forventet framdrift, hva som ønskes klart til årsmøtet 2021, og hva som skal utføres fram mot årsmøtet 2022.
Send oss en epost om hvorfor du ønsker å engasjere deg, og ev dine kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn.  

Spørsmål?
Ta kontakt med visepresident Pål Dixon Sandberg, paal@dronninga.com 
eller daglig leder Marit Hovi, tlf. 91 85 31 06.

Vedlegg:
Les mer om innspillene som kom på NLAs årsmøte 31.10.2020 i referatet (sak 12, side 7) 
og i referat fra ekstraordinært årsmøte 26.11.2020 (sak 4, side 3).