Åpen plan- og designkonkurranse om nytt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar.

Anno – Museene i Hedmark utlyste før påske en åpen plan- og designkonkurranse om nytt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar.
Foto: Anno: Urtehagen på Domkirkeodden, med Storhamarlåven i bakgrunnen Urtehagen
Det nye bygget skal være naboen til Sverre Fehns «Storhamarlåven» fra 1973 og Lund Slaatto Arkitekters «Hamardomen» fra 1998. 
 

Bakgrunnen for konkurransen er at Anno trenger mer plass til aktivitets- og formidlingstilbud på Domkirkeodden og et nytt museumsbygg skal dekke dette formålet. 
Hamar ligger midt i et folkerikt område, og Anno har derfor forhåpninger om at et nytt bygg med nytt og spennende innhold skal øke museets besøkstall betydelig.

Domkirkeodden har i tillegg til innendørstilbudene sommerstid, også viktige utendørstilbud, 60 antikvariske bygninger, urtehage, middelalderruinene, store arrangementer som Middelalderfestivalen, vandrespelet «En Hamarkrønike» og to konsertarenaer i Hamardomen og Aulaen i Storhamarlåven. I tillegg til flere aktiviteter opplever Anno at mange besøker Domkirkeodden nettopp på grunn av de to bygningene som tilhører verdensarkitekturen. 

Til utlysningen på doffin.no

NLA har oppnevnt landskapsarkitekt MNLA Inge Dahlman til juryen for nytt museumsbygg Domkirkeodden Hamar.