Cornelia Hahn Oberlander, 20. juni 1921 – 22. mai 2021

Et landskapsarkitekturikon er gått ut av tiden.

Foto: Chanel Blouin Cornelia

Cornelia Hahn Oberlander omtales som et ikon innen landskapsarkitektur av den kanadiske foreningen CSLA. Nyheten om hennes bortgang møtes med sorg blant kolleger internasjonalt.

Oberlander bidro innen alle aspekter av landskapsarkitektur: landskapsplanlegging, -forskning, -design og -forvaltning på fremragende måter. Kvaliteten i hennes arbeide gjorde at hun ble tildelt IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award i 2011, den største ære IFLA kan gi en landskapsarkitekt. 

Les hele omtalen av hennes prosjekter og visjoner på hjemmesiden til CSLA – Canadian Society of Landscape Architects

Podcast «The Grand Dame of Green Design» - intervju med C.H. Oberlander fra 2012, (53 min.)

Law Courts Vancouver 
Foto fra Law Courts, Vancouver, ett av Oberlanders prosjekter, lawcourtsinn.com