Landskapsarkitekturprisen 2021 – frist for å nominere: 10. mai

NLAs landskapsarkitekturpris deles ut for syvende gang i 2021. Meld inn prosjekter nå.
Foto: Glen Musk for Agraff arkitektur AS Torvet i Trondheim 1

Meld inn gode prosjekter

Medlemmer og andre oppfordres til å sende inn gode prosjekter. Det er fint å se før- og etter bilder, samt plantegning.  

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten vil være å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes, dvs. både byggherre og prosjekterende. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett. 

Forslagsretten er prinsipielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene. Prisutdelingen vil foregå i forbindelse med NLAs fagdag i Larvik 17. september. 

Juryen består av fem medlemmer og en studentrepresentant, samt to varamedlemmer fra ulike regioner; nord, vest, sør og øst. Juryens funksjonstid er tre år. Ny jury skal innsettes i 2021 for tre år.

Send inn gode prosjekter som viser landskapsarkitekturens mangfoldighet og merverdiskapende funksjoner. 
Nominasjoner sendes på e-post til mona.vestli@landskapsarkitektur.no
Fyll ut skjema for nominasjon 2021 og send inntil 5-10  fotografier/illustrasjoner i middels oppløsning.

Fristen for å sende inn forslag er 10. mai. 
Last ned skjema for nominasjon