Nytt styre i NLA

NLAs årsmøte 2021 ble avholdt digitalt 22. april med 51 deltakere. Det var meldt inn 66 fullmakter, tilsammen 117 stemmer. Det var blant annet valg på nytt styre og NLA har nå ny president: Pål Dixon Sandberg.

Foto: fra v. Pål D. Sandberg, president, Birgitte Hellstrøm, visepresident, Amir Hassanbeygi, styremedlem Skjermbilde 2021-04-26 kl. 14.17.38

Årsmeldingen

På agendaen var som vanlig godkjenning av regnskap og styrets årsmelding, som i år kom i illustrert utgave for første gang. Årsmeldingen ble godkjent med en tilføyelse fra Annegreth Dietze-Schirdewahn: at NLA flyttet deler av sitt arkiv, dvs. sine eldste protokoller til Det historiske arkivet for landskapsarkitektur på NMBU, i februar 2020. 

Lenke til Det historiske arkivet
Last ned NLAs årsmelding 2020 (pdf, 24 s.)

Kommunikasjonsstrategi og vedtektsendring

På saklista sto statusgjennomgang på kommunikasjonsstrategien ved Pål. Den har en viktig milepæl ved KU-møtet i Larvik 18. september, og den vil komme til avstemming på neste årsmøte, i 2022. Saklista hadde med forslag om å få Landskapsarkitekturprisen inn i vedtektene, og flertallet ville det, men på en annen plassering. Årsmøtedeltakerne ble til slutt enige om å gi den et eget punkt 3.5, med omnummerering av de etterfølgende punktene. Budsjett og handlingsplan for inneværende år, med ramme for 2022 hvor det er satt av midler til en landskapsdaglig medarbeider i 50 % stilling, ble vedtatt.

Ny president og ny visepresident

Rainer Stange gikk av etter åtte år i styret, de siste fire som president. I disse årene har det skjedd mye i NLA, med IFLA verdenskongress og opprettelse av egen landskapsarkitekturpris, for å nevne noe. Pål Dixon Sandberg som har vært visepresident i de to foregående årene, ble valgt til ny president. Pål har vært aktiv blant annet i arbeidet med felles arkitekturpolitikk. Ny visepresident ble Birgitte Hellstrøm. Åsfrid Fagervik tok gjenvalg og som nytt styremedlem ble Amir Hassanbeygi valgt, for to år. Gratulerer til alle og hjertelig takk til Hege Gultvedt for vel gjennomført ordstyring.

Digitale årsmøter krever en annen logistikk enn fysiske, med mange involvert til å dele skjermer. En stor takk også til Ingrid Raknes, vara studentrepresentant som hadde i oppgave å bla oss i gjennom powerpointen med alle vedtakene.
Referatet publiseres på NLA hjemmeside så snart det foreligger.