Om medvirkning i planprosesser – spørreundersøkelse fra DOGA, frist 22.2.

Del dine erfaringer fra bruk av medvirkningsmetoder- og verktøy, samt synspunkter på medvirkning i planprosesser. Svarfrist 22. februar
Foto: DOGA/ Matti Lucie Arentz byglod_medvirkning_foto-doga_-matti-lucie-arentz

Design og arkitektur Norge (DOGA) og Opinion ønsker å samle inn data om medvirkning. Undersøkelsen går til planleggere i kommuner, arkitekter, landskapsarkitekter, eiendomsutviklere byggherrer og andre som er involvert i medvirkningsprosesser i planarbeid og i ulike prosjekter.

Del dine erfaringer fra bruk av medvirkningsmetoder- og verktøy, samt synspunkter på medvirkning i planprosesser ved å svare på denne undersøkelsen.

Målet med undersøkelsen er å styrke veiledningen på medvirkning i planprosesser og utviklingen av bedre medvirkningsverktøy- og metoder for å sikre involvering av innbyggerne i plan- og byggeprosesser.

NLA sender ut undersøkelsen til alle sine medlemmer på vegne av DOGA.
Det tar anslagsvis 7 minutter å besvare undersøkelsen.
Ny svarfrist: 22. februar

Lenke til undersøkelsen

Les mer på DOGAs hjemmeside