Wergeland hageby v/TAG Arkitekter er vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2021

«Et eksempel på et svært vellykket fortettingsprosjekt i et sentralt etablert boligområde i nær tilknytning til bybanestoppet og lokalsenteret», i følge juryen.

Foto: Margrethe Vikan Sæbø: f.v Jesper Jorde (TAG Arkitekter), Camilla Arnesen (tidligere TAG Arkitekter), Guro Nå MNLA (TAG Arkitekter), Anita Hagen (tidligere TAG Arkitekter) og Tarald Sverre (Webu 2).  Pris21-1

Det er ellevte gang Bergen kommune deler ut Arkitektur- og byformingsprisen. Årets vinner er boligprosjektet Wergelandsalléen 1 og 3, Wergeland hageby. 
Prisen ble delt ut under Byutviklingskonferansen 26. november.

Felles- og uteområder

Wergeland hageby ligger i et sentrumsnært boligområde med bebyggelse i kulturmiljø fra 1920- og 30-tallet med mange, større villaer. To av disse er erstattet med fem flermannsboliger med til sammen 11 boenheter. Disse har også tilhørende utomhus- og parkeringsanlegg samt felles sykkelverksted, felleslokale, felles drivhus og to frittstående sportsboder. 

Husene er plassert rundt et felles tun, beplantet med pryd- og nyttevekster som juryen mener vil gjøre det felles uteområdet til en frodig oase.

Arkitekt og landskapsarkitekt er Tag Arkitekter AS, og byggherre er Webu 2 AS.

Juryen skriver at Wergeland hageby er et eksempel på svært vellykket fortetting ved Bybanen. Et godt sted særlig for barnefamilier, framhever juryen, som viser til kvaliteter som blant annet:

-       God utnyttelse av en unik utsikt til tre av Bergens syv fjell
-       God formgivning og fargebruk
-       Sosiale møteplasser for beboerne

Last ned juryens begrunnelse (pdf)

Hederlig omtale

Arkitektur- og byformingsprisen skal gå til dem som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater. Nominerte prosjekter må ha vært ferdige i løpet av de tre siste årene.

I tillegg til vinneren, velger juryen å gi hederlig omtale til disse prosjektene:

Eikåsen 8A & 8B. Eplehagefortetting: «Tre hus tett i tett»
Byggherre: Hanne Tønseth og Bernt Jacob Pettersen
Arkitekt: Hlm arkitektur as

Vaskerelven 8, Kulturhuset i Bergen
Byggherre: Bergen Kulturhus AS 
Arkitekter: En til En Arkitekter AS
Landskapsarkitekter: En til En Arkitekter AS

Solheimsgaten 5, Skipet
Byggherre: GC Rieber Eiendom AS
Arkitekter: Paal J Kahrs Arkitekter AS og Holon Bergen AS
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Rådet for byforming og arkitektur har i år bestått av Knut Harald Opheim, Gunn Nordal, Toe Helge Valen og Siri Skjold Lexau.

Kilde: bergen.kommune.no

Foto Domantas Stukas - Wergeland hageby er vinner av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2021.  

Oppslag på arkitektnytt.no 26.11