Åpner nasjonalt minnested etter 22. juli på Utøyakaia

Lørdag 18. juni ble det nasjonale minnestedet på Utøyakaia etter 22. juli 2011 åpnet. H.K.H Kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og ordføreren i Hole kommune deltok på åpningen.

Foto: regjeringen.no utoyakaia-2

– Det er snart 11 år siden terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. 22. juli er et mørkt minne i Norges historie. 69 ungdommer på AUFs sommerleir og 8 personer i regjeringskvartalet ble brutalt drept, mange ble skadet og mange liv ble endret for alltid. Det nasjonale minnestedet på Utøyakaia skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). 

– Under åpningen vil vi minnes de drepte og innsatsen til de som våget livet for å hjelpe. Vi vil også minne hverandre om hvor viktig det er at vi tar kampen mot rasisme, ekstremisme og hat på alvor, sier Støre.

Minnestedet er utformet av Arkitekt Beate Hølmebakk og arkitekt Per Tamsen fra Manthey Kula AS, landskapsarkitekt Bas Smets og arkitekt og forsker Mattias Ekman. Statsbygg har vært byggherre.

Om det nasjonale minnestedet

Selve minnestedet er plassert inntil kaia. Det består av en trapp som buer seg slik at den danner to avgrensede plassrom mot vannkanten.

På det nederste trinnet av trappen står det 77 smale søyler i bronse. Den første buen er rettet mot solen slik den stod på himmelen på det tidspunktet da bomben eksploderte i regjeringskvartalet i Oslo. Den andre buen er rettet mot solen slik den stod på himmelen i den tidsperioden angrepet på Utøya varte.

Frivillig innsats på land og i fritidsbåter spilte en viktig rolle 22 juli. I sørenden mot kaia der fergen MS Thorbjørn legger til fortsetter den buede trappen ut i vannet og danner en gjestebrygge.

MS Torbjørn vil legge til inntil gjestebryggen slik at hver nye fergetur med ungdommer til og fra Utøya knyttes sammen med minnestedet. På denne måten er ikke dette bare et sted for å minnes de vi mistet, men også for redning og videre liv. Når vannstanden stiger vil minnestedet gradvis flommes over, noe som understreker kontakten med vannet.

Les mer om minnestedet på Statsbygg sine nettsider