DiBK - nettside for visuelle kvaliteter for småhus på høring

Trenger du støtte for dine estetiske valg ovenfor byggherre eller kommunen? Test ut DiBKs nye nettside for visuelle kvaliteter for småhus og send tilbakemelding på questback, innen 1.9.

Foto: Adaptiv Arkitektur/Alter Image – Tilbygg til gammelt laftehus, Uppigard Lid. tilbygg til gammel laftehus_Uppigard Lid_Adaptiv Arkitektur

Test ut DiBKs nye nettside for visuelle kvaliteter for småhus

Direktoratet for byggkvalitet lager en ny veileder om visuelle kvaliteter. I første omgang dekker veilederen tilbygg til småhus. Veilederen retter seg mot boligeiere, men er også tenkt som støtteverktøy for andre prosjekterende og for saksbehandlere i kommunen. Fram mot høsten ønsker direktoratet å få tilbakemeldinger både på tekst, bildebruk og struktur i veilederen. Målet er å forbedre den fram mot endelig lansering. 

Prøv veilederen «Visuelle kvaliteter for småhus» og send direktoratet dine innspill via dette questback-skjemaet på nettsiden.

Innspill som krever større endringer, som struktur (nye temasider/info-bokser) i veilederen, har frist 1. september. Innspill til illustrasjoner også samme tidspunktet. Justering av tekst kan vi ta ganske raskt og innspill kan sendes inn også senere. Tips om og foto av nyere, vellykkete småhusprosjekter som passer til temaene omtalt i veilederen, tas i mot med takk. 

Spørsmål kan stilles til Jana Bedau, seniorarkitekt, +47 922 46 027, E-post: jab@dibk.no
Direktoratet for byggkvalitet
www.dibk.no