Hovinbekken opp i Schweigaardsgate?

Mulighet for «herlighetsfaktor» i liten blågrønn lomme i Norges kanskje tristeste gate.

Foto: ill. Dronninga landskap Hovinbekken i Schweigaardsgate

Fra oppstillingsplass for busser til mulig blågrønn lunge

I årevis har tomten i Schweigaards gate i Gamlebyen vært brukt til oppstillingsplass for busser. Den såkalte «busstomten» på 6 mål er det siste åpne området i et strøk der nybyggene har skutt i været.

– Dette er det siste håpet for en sosial arena i gaten. Vi har barn her. Hvor skal de leke, spør Tone Sagen, styremedlem i Klosterengas venner og en av mange engasjerte naboer.

I 2016 varslet eieren, Bane Nor Eiendom, at de ville bygge på tomten. Forslaget var et kontorbygg på åtte etasjer. Mange reagerte både på høydene og enda flere kontorer. De ønsket boliger. Og ikke minst savnet de en grønn lunge.

Et samlet lokalmiljø, inkludert 38 sameier, protesterte mot planene. Mer overraskende var det at Plan- og bygningsetaten (PBE) lanserte et eget alternativ. De krevde at Bane Nor Eiendom utredet en løsning med en park på hele 3,8 mål, inkludert et vannspeil der sjøkanten gikk i middelalderen.

Et svært viktig poeng var også å åpne Hovinbekken, som renner godt gjemt under asfalten på sin vei mot fjorden.

Vil ha elven opp og fram

Siden har Bane Nor jekket ned bygningen med én etasje. Mens en stor bit av tomten er satt av til et sidespor for redningstog fra Oslo S. De foreslår nå å bygge 23.000 m² på det som er igjen. Parktilbudet deres består i en «lommepark» på 125 m².
– De satser altså både på høy utnyttelse og å få beholde store arealer til jernbanedrift, sier Are Eriksen, rådgiver i Oslo Elveforum.

Elve-entusiastenes anliggende er å hente den historiske Hovinbekken opp i dagen. De viser til at det er brukt store summer på å åpne den i Groruddalen, ved Jordal Amfi – og snart ved Klosterenga. – Men det er her Klosterelva rant ut i Bjørvika. Det er viktig middelalderhistorie som må synliggjøres, sier Eriksen. – Mens parken jo er veldig viktig for nabolaget.

100.000 kroners spleiselag

Nylig gikk høringsfristen for planen ut, og det nærmer seg politisk behandling. Rundt 500 innsendere meldte at de er kritiske til Bane Nors planer og støtter parkforslaget. Men spørsmålet parkforkjemperne stilte, var hvordan de skulle få frem budskapet til politikerne.

– Planforslaget er på flere tusen sider som neppe blir lest. Og utbyggerne har så flinke konsulenter som lager lekre presentasjoner, sier Tone Sagen.

I stedet for bare å protestere ville de vise hva de ønsker. Beboerforeninger, sameier og privatpersoner ble med på kronerulling og endte med 100.000 kroner. Dermed kunne Dronninga landskap hyres for å illustrere og utrede PBEs park-forslag.

Norges tristeste gate

Rainer Stange, partner i Dronninga og professor i landskapsarkitektur, har stått bak utredningen. Han mener muligheten til å åpne Hovinbekken også her, nærmest fjorden, er unik.

– Det blir en «herlighetsfaktor». Noe blågrønt i det som må være Norges tristeste gate, sier han og påpeker at selv en forholdsvis liten park sammen med vann her vil bety svært mye. – Vi får de grønne breddene, benker og belysning. Og her i parken vil det utvide seg til en beplantet plass og et hyggelig møtested. På et område som i dag er knallgrått. Så henter han fram de helt store ordene: – Dette kan bli Akerselva i det 21. århundret.

Utbygger ikke bekymret

Prosjektsjef i Bane Nor Eiendom, Rune Breivik, sier han er godt kjent med naboenes synspunkter. Han ser flere utfordringer med PBEs forslag, blant annet er området svært støyutsatt fra både jernbane og gate. – Så vet vi at arbeidsplasser så nær Oslo S er bra for miljøet, og vi skal få inn gode aktiviteter for nabolaget på gateplan.

– Hva vil de økonomiske konsekvensene bli hvis tomten blir regulert til park?

– Det er to ulike alternativer. Så får vi se hva det blir til slutt.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo vedtar sin uttalelse først torsdag. Men bydelsdirektøren innstiller på å støtte Plan- og bygningsetatens alternativ, altså park.

Artikkelen er fra Aftenposten 12. juni av journalist Hilde Lundgaard

Dronninga landskap
Hvis parkdrømmen skulle gå i oppfyllelse, kan den komme til å se omtrent slik ut. Folk i Gamlebyen spleiset for å få laget illustrasjoner. Illustrasjon: Dronninga landskap