IFLA Europes konkurranse for studenter og unge profesjonelle 2022 «Boldness and Beauty»

Både konsepter/ideprosjekter og realiserte prosjekter kan meldes inn. Fristen er forlenget til 15. september.

Foto: 300646220_762465981663699_5282829252671447082_n

IFLA Europes konkurranse for studenter og unge profesjonelle 2022 «Boldness and Beauty»

Konkurransen skal hjelpe studenter og unge profesjonelle med å få eksponert sine prosjekter og arbeid. Alle europeiske landskapsarkitektstudenter og profesjonelle under 35 år som er medlem i en av IFLA Europes nasjonale foreninger, som for eksempel NLA, kan sende inn prosjekter knyttet til temaet «Boldness and Beauty».

Bakgrunn for valg av tema

Landskapsarkitekturen konkretiserer hvordan vi ser på miljøet og synliggjør samfunnets forhold til naturen. Hensikten med god design har alltid vært å øke trivsel og komfort. 1800-tallet var preget av teknologiske framskritt, og ingeniører spilte en ledende rolle i utviklingen av den industrialiserte verden. På 1900-tallet økte humanistiske verdier kombinert med teknologi og økologi i diskursen om estetikk og sosiale dimensjoner. Arkitektene inntok en sentral rolle og satte seg fore å løse utfordringene i etterkrigstiden. 

Nå, i det 21. århundre, er det landskapsarkitektenes tur. Naturbaserte løsninger er uunnværlige innslag i design. Tradisjonelle designprosesser går nå hånd i hånd med en med større forståelse for det gjensidige samspillet mellom teknologi, menneske og natur. Mens miljøet og problemstillingene som skal løses blir stadig mer komplekse, står landskapsarkitektene fram med de nødvendige kunnskaper som skal til for å koordinere ulike krav. Det handler ikke lenger om å pynte på sluttresultatet, men å styre hele prosessen, og her har profesjonen som landskapsarkitekt den nødvendige kompetansen.  

Boldness – det er tid for «to take bold action». Verden krever mot og ansvarsbevissthet.

Beauty – hva er verdien av skjønnhet og estetikk i en verden i endring og krise? 

Boldness and Beauty – med å bringe disse to temaene sammen, ønsker vi å lansere en identitetsdebatt innad i profesjonen. Hvilke eksempler, prosjekter og handlinger kan bidra til å definere disse temaene i landskapsarkitekturen? Og vil ett tema bane seg fram foran det andre eller vil begge være forutsetninger for hverandre?

Info om reglementet for konkurransen på hjemmesiden til IFLA Europe

Viktige datoer
30. mai: Lansering av konkurransen
1. juli: Frist for spørsmål og svar
15. september: Frist for innlevering av bidrag
15. september: Frist for People's Choice Awards (Facebook-avstemning)
1. oktober: Kunngjøring av vinnere
14. oktober: Prisutdeling på IFLA Europes generalforsamling i Helsinki 

IFLA Europes nettside