Nordisk møte i Finland

14.09.2022 | Lillan Thomsen/MV

Felles nordisk møte med de nordiske landskapsarkitektforeningene ble avholdt i Helsinki i midten av august. NLAs intermasjonale delegat Kathrine Strøm deltok fra Norge.

Foto: DL Nordich meeting Helsinki_2022

Nordisk møte og workshop om energilandskaper

Møtet ble avholdt 18. august i Kaisaniemi botaniske hages hyggelige cafe. Møtet bød på gjennomgang av foreningenes fokusområder og aktivitet. Det er inspirerende å høre hva som skjer i de øvrige landene – både i foreningsregi, og i fagets og utdanningenes utvikling. Foruten å utvide nettverket, kommer vi alltid hjem med inspirasjon og nye idéer.

De obligatoriske punktene på dagsordenen ble gjennomgått bl.a. med presentasjoner av landenes viktigste foreningsaktiviteter gjennom året, medlemsstatistikker, en samtale om neste års felles innsatsområder både i nordisk regi og fellesnordiske aktiviteter rettet mot de internasjonale paraplyorganisasjoner IFLA Europe og IFLA Word, som vi alle er medlem av.

Landskabs redaktør orienterte om tidsskriftets temaer for neste år, der spesielt et temanummer om skog og trær i et nordisk perspektiv kunne være interessant å bidra til. Christina oppfordret foreningene til å snakke med de faste medlemmene i redaksjonsutvalget. Og som et spesielt punkt hadde DL med en invitasjon om å samles om en felles nordisk uttalelse til støtte for «10 dogmer for framtidens solcelleanlegg». Vi håper disse kan være til inspirasjon for beslutningstakerne i hele Norden. Dogmene som styret i DL formulerte i fjor, er oversatt til engelsk. Invitasjonen ble godt tatt imot. Vi arbeider for at dokumentet skal bli signert av alle landene.

Finnene arrangerte dagen etter et felles diskusjonsmøte med en rekke temaer som spente fra BIM til utdannelse og arkitekturpolitikk, samtidig med en parallell workshop om nettop energilandskaper og de muligheter og utfordringer som de nordiske landene vil stå overfor i framtida.

Takk til Kathrine Strøm fra NLA, Frida Edvardsdóttir og Ómar Ingpórsson fra FÍLA, Johan Folkesson og Linus Frederiksson fra SA, og ikke minst en stor takk til det finske teamet – Varpu Mikola, Pia Kuusiniemi, Anna Levonmaa og Nita Miinalainen fra MARK – for stor gjestfrihet, sjenerøsitet og vel tilrettelagt møte.

Tekst: daglig leder i Danske landskapsarkitekter, Lillan Thomsen.

Utkast «10 dogmer for framtidens solcelleanlegg»

Tekst til bildet øverst: Nordiske representanter fra v.: Nita Miinalainen, Varpu Mikola, Gertjan Jobse (FIN), Elzélina Van Melle & Iris (DK), Anna Levonmaa, Pia Kuusiniemi (FIN), Ómar Ingpórsson (IS), Lillan Thomsen, Lise Thorsen (DK), Linus Frederiksson, Johan Folkesson (S), Frida Edvardsdóttir (IS), Kathrine Strøm (N) og Christina Capetillo (DK)

Central Library Oodi af ALA Architects. Foto Lise Thorsen 
Også Helsinki har et fancy nytt bibliotek. Sentralbiblioteket Oodi av ALA Architects. Foto Lise Thorsen