Undersøkelse om naturbaserte løsninger

NLA videreformidler herved en forespørsel via IFLA Europe fra Neil Sang ved SLU, Universitetet i Uppsala, som holder på med et prosjekt om naturbaserte løsninger for urban vannforurensning.

Foto: nice-nbs.eu Skjermbilde 2022-01-07 kl. 12.47.29

Prosjektet er et EU Horizon 2020 forskningsprosjekt, en såkalt NICE (Innovative and Enhanced Nature-based Solutions for Sustainable Urban Water Cycle) som ser på potensialet til naturbaserte løsninger for å håndtere vannbårne smittestoffer og forurensning. Prosjektet vil gjennomføre eksperimenter for å fastslå hvor effektive ulike naturbaserte løsninger er til å rense avløpsvann i byer. Deretter skal det utvikles en  åpen kildekode-programvare for å hjelpe ansvarlige etater med å utarbeide løsninger som oppfyller deres behov. 

Undersøkelsen skal medvirke til å gjøre  programvaren mer brukervennlig. Den inneholder spørsmål om hva slags prosesser for måling og behandling av vannkvalitet du jobber med; hva slags programvare og data organisasjonen din allerede har tilgang på, og hva du forventer å få bruk for i framtida.

Neil Sangs rolle i NICE er å utvikle programvare som skal benytte kalibreringsdata fra ulike naturbaserte løsninger (f.eks. regnbed eller grønne tak) i felteksperimenter, og som kan hjelpe kommuner og andre arealforvaltere med å utvikle relevante tiltak. 

Lenke til undersøkelsen

Se CV og mer info om forsker Neil Sang på SLUs hjemmeside

Les mer om prosjektet på ICLEI – Local governments for Sustainability

På forhånd takk for deres bidrag til spørreundersøkelsen.