NLAs fagdag 2023 «URO»

08.03.2023 | MV

NLA og NLA Oslo/Akershus arrangerer fagdag i Oslo 21. april. Tema er URO - og hva kan landskapsarkitekter bidra med når det gjelder å håndtere uro i samfunnet? Arrangementet er i ferd med å fulltegnes.

Foto: Ill. Ruben Ratkusic 02_Visittkort_780x390

Last ned oppdatert programhefte

Til påmeldingen

Tid og sted

09.00-16.00  Oslo Event Hub, Dronningens gate 4, Oslo
16.30-17.30  Byvandring langs Oslo Havnepromenade, fra Kvadraturen til Sørenga 

19.00-23.00  Kveldsarrangement/festmiddag: Gamlebyen Mat & drikke, St. Halvardsgate 33, Oslo
23.30           Nachspiel på Byens Tak, Youngstorget 2 

Bakgrunn

Naturen er under press med økende tap av biologisk mangfold, ødeleggelse av økosystemer og tap av naturområder. Dette skaper uro for både mennesker, dyr og andre arter. Vil FNs naturavtale være svaret? 
I byer er det en rekke utfordringer som skaper uro, som sosial ulikhet, stigmatiserte nabolag, diskriminering, segregering og utenforskap. Hvordan skape mer inkluderende, tilgjengelige og attraktive byrom?
Det finnes også indre uro. Stress og mentale helseproblemer er økende problemer i samfunnet. Ensomhet og mangel på følelse av tilhørighet eller mestring er bare noen av utfordringene samfunnet står overfor.
- Hvordan kan vi som landskapsarkitekter tilrettelegge for økt trygghet og forutsigbarhet?
Å håndtere uroen krever en helhetlig tilnærming og samarbeid på tvers av fagfelt, enkeltpersoner, organisasjoner og myndigheter. Hvilken rolle skal landskapsarkitekter spille i kampen om å håndtere uro i samfunnet?

Konferansierene

  06_IG_TanitaGuldbrandsen    06_IG_JørgenKaupag-Marthinsen
Tanita og Jørgen lover å skape overordnet uro for deltakerne på fagdagen.

Tanita Guldbrandsen er landskapsarkitekt i Bymiljøetaten i Bergen kommune. Badeløven og Bergenspatrioten skrev masteroppgaven «Badebyen Bergen» i fjor og rasket med seg Aspelin Ramm-prisen og en nominasjon til Statsbyggs studentpris i samme slengen. Tanita er også skuespiller, og på si drømmer hun om å lage en bestselgende musikal om bygg- og anleggsbransjen.

Foredragsholderne

Marsdal   Magnus Marsdal er journalist og forfatter Frp-koden, Kunnskapsbløffen og Frihetens mødre. Han leder tankesmien Manifest Analyse, grunnla Forlaget Manifest og er aktuell med podkasten MIMIR & MARSDAL. 
I sin siste bok PARTERAPI for oljefolk og klimaaktivister dokumenterer han hvordan konflikten mellom klimahensyn og arbeidsplasser tar form av affektiv polarisering, der saklige meningsforskjeller blir kulturkonflikt og politisk stammekrig. I et forsøk på parterapi, undersøker Marsdal grunnlaget for den eksistensielle uroen som ligger under klimabrølet fra «sykkelhjelmene i Oslo» og oljebrølet fra  «industrihjelmene på Vestlandet». Har klimaaktivisten og den oljetillitsvalgte mer til felles enn vi tror? Kan de enes om en felles utvei?Tilnærmingen kan ha relevans for flere av konfliktene som polariserer befolkningen i en samtid preget av økende uro. 
Jorg   Jorg Sieweke er landskapsarkitekt, byplanlegger og førsteamanuensis ved institutt for landskapsarkitektur på Landscape Architecture for Global Sustainability ved NMBU. Han driver egen praksis, paradoXcity og arbeider med designforskning i spennet mellom praksis og akademia. Han utforsker de oversette og marginaliserte landskapene på «sumpaktig grunn», og ser på hvordan byer kan tilpasse seg høyere havnivå. I den forbindelse har han studert såkalte Delta-byer som Venezia, New Orleans, Baltimore og Hamburg. Nylig har Jorg begynt å utforske mikrobiell økologi for å forstå hvordan mikrober og naturlig reduksjon kan spille en rolle i grønne infrastrukturprosjekter.
 06_IG_DagOHessen   Dag O. Hessen er professor i Biovitenskap og leder av Centre for Biogeokjemi i Antropocen. Har skrevet en lang rekke faglige arbeider om evolusjon, økologi, mangfold og klima. Han er også aktiv samfunnsdebattant og har skrevet flere populærvitenskapelige bøker om mennesket i naturen og naturen i mennesket. Fikk Brageprisen for Verden på vippepunktet. 
Anders Haug    Anders Haug Larsen er direktør for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet. Han har fulgt internasjonal klima- og naturpolitikk tett siden 2007 og leder i dag Regnskogfondets arbeid med dette. De siste årene har han blant annet fulgt arbeidet med den nye globale naturavtalen som ble vedtatt i 2022. Regnskogfondet er Europas største regnskogorganisasjon, med et bredt partner nettverk i de viktigste regnskoglandene.
 Konijnendijk   Cecil Konijnendijk er professor i urban skogbruk ved University of British Columbia siden 2016. Han var med på å grunnlegge "Urban Forestry & Urban Greening" og redigerte The Routledge Handbook of Urban Forestry. Fra Zeist i Nederland leder Cecil Nature Based Solutions Institute, en tenketank for evidensbasert forgrønning av byene våre. Han er æresprofessor ved University of British Columbia i Vancouver og gjestestipendiat ved Wageningen University. I 2022 ble han nominert til den nederlandske Greenfluencer-prisen for arbeidet innen urbant skogbruk og innføring av den såkalte 3:30:300-regelen for grønnere og sunnere byer. 
Peter Oma    Peter Øygard Oma er utdannet innen naturforvaltning og naturbasert reiseliv ved NMBU. Han jobber som spesialkonsulent friluftsliv i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Peter brenner for gode natur- og friluftslivsopplevelser. Den personlige kontakten til naturen er avgjørende for å forstå hvorfor vi er nødt til å ta bedre vare på naturen i møtet med vår tids største utfordring - tap av natur. 
Bit for bit endrer vi og bygger ned naturen rundt oss. Det er jo bare en myr, noen gamle trær og et lite skogholt...
På fagdagen forteller Peter om en psykologisk og sosialt fenomen som gjør at vi ikke merker at stadig mer natur går tapt. Endringsblindhet, som dette fenomenet kalles, er en klar utfordring for miljøpolitikk og forvaltning.
06_IG_SallyOHalloran    Sally O'Halloran flyttet til Norge i februar 2022 og jobber som førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU. Før dette underviste hun ved University of Sheffield hvor en ny økologisk tilnærming til plantedesign ble utviklet, preget av brukbare og bærekraftige løsninger for det offentlige rom. Undervisningen og forskningen hennes ved NMBU fokuserer på planter i urbane landskap og hvordan de kan brukes til å utvikle spenstige og effektfulle plantedesign.
 06_IG_GroSandkjærHanssen   Gro Sandkjær Hanssen er samfunnsforsker ved By- og regionforskningsinstituttet, NIBR-OsloMet, og professor II i by- og regionplanlegging ved NMBU. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra UiO om styring og medvirkning i byplanlegging. Hun har ledet flere store prosjekter finansiert av Forskningsrådet, om kompakt byutvikling, demokratiske byrom, lokal klimatilpasning og evaluering av plan- og bygningsloven.
Hanssen sitter nå i regjeringens nye klimautvalg som skal se på hvordan Norge bør gå fram for å kutte utslippene til nær null innen 2050.
06_IG_IdaKarolineAndresen    Ida Karoline Andresen er landskapsarkitekt i Henning Larsen. Hun er utdannet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. I prosjekter har hun et særlig fokus på å ivareta og legge til rette for biologisk mangfold. Ida brenner for å lage rom som spiller på lag med naturens prinsipper. Særlig der vi kan skape og se nye synergier mellom natur, mennesker og sted.
06_IG_LiveHelgestad06_IG_LiveHelgestad   
Live Helgestad er arkitekt og bærekraftsansvarlig i Henning Larsen. Hun er utdannet fra Det Kongelige Akademi i København, hvor hun skrev sin masteroppgave om Architecture and Extreme Environments. I prosjekter har hun et særlig fokus på å sikre de bærekraftige løsningene i tidligfase. Live brenner for å finne og framheve hva arkitektur kan gjøre for å skape en lysere fremtid for både dyr og mennesker. Hennes metode går ut på å tenke holistisk og helhetlig, fra et globalt perspektiv og helt inn til lokale detaljer.

 

06_IG_EmmaCharlottNordbø06_IG_EmmaCharlottNordbø   Emma Charlott Nordbø har master og doktorgrad i folkehelse, og jobber  ved Institutt for folkehelsevitenskap på NMBU. Nordbø er opptatt av hvilken betydning miljø- og samfunnsforhold har for folkehelsen og sosial bærekraft. Gjennom flere prosjekter ser hun på fysiske og sosiale miljøfaktorer, inkludert hverdagslivsarenaer og møteplasser, og hvordan disse kan fremme helse og livskvalitet i ulike grupper av befolkningen. Nordbø har studert hvilke kvaliteter ved nærmiljøet som har betydning for barns deltakelse i aktivitet. For tiden er hun med i flere prosjekter der betydningen av grøntområder og møteplasser for helse og livskvalitet studeres i Norge og Norden.
Beatrice Rossebø DanielsenBeatrice Rossebø Danielsen   
Beatrice Rossebø Danielsen er arkitekt, byplanlegger og kreativ ansvarlig i Byantropologene. Beatrice arbeider med de fysiske og sosiale aspektene av stedsutvikling for å sikre sosial bærekraft, blant annet ved å sørge for at menneskenes ønsker og behov er i fokus når steder skal utvikles. Gjennom studier og arbeidsliv har hun undersøkt hvordan man utvikler attraktive kystbyer, hva som gjør at folk bosetter seg, blir boende og hvordan man skaper en følelse av tilhørighet til kystsamfunnene. Hun har jobbet med flere prosjekter på Utsira, og skal gi et innblikk i hvordan folk på Utsira tenker om vindkraft og energi, i forhold til landskap og stedsutvikling.
 06_IG_LineLøvstadNordbye   Line Løvstad Nordbye er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU og har de siste 8 årene vært daglig leder i Bjørbekk og Lindheim. 
Line er levende opptatt av hvordan landskapsarkitektur kan bidra til økt livskvalitet. Hun ser på uterom som vår tids viktigste valuta for fellesskap og inkludering, og mener fagmiljøet må ta empati og omsorg på største alvor for å skape steder der folk med ulike ønsker og behov kan leve gode liv.
På fagdagen forteller Line om designprosessen til Carpe Diem demenslandsby i Bærum, og kommunens ambisjoner om å skape et trygt hjem med et stort aktivitetstilbud for mennesker i en sårbar livssituasjon.
06_IG_JohanneRefseth     
Johanne Refseth står bak instagrammen @psykolog.med.sovepose der hun deler lett forståelig, lett anvendelig psykologi sammen med bilder og videoer fra friluftslivet. Johanne har også skrevet bestselgere Psykolog med sovepose og som følge av sin fantastiske evne til å formidle psykologi på en lettfattelig og underholdende måte, er Johanne en svært ettertraktet foredragsholder. Hun har også fått Psykologforeningens pris for popularisering av psykologisk kunnskap og er hyppig brukt som ekspert på radio, avis og TV.  Johanne er en erfaren psykolog med en solid faglig bakgrunn fra både terapi og forskning.  

 07 Programannonse

NLAs ÅRSMØTE 2023

Lørdag 22.04, kl. 10-14, sted: Litteraturhuset, Oslo
Alle medlemmer vil få tilsendt egen møteinnkalling med sakliste. 

Takk til våre sponsorer/utstillere

AFAG, BergknappBetomur, Blomstertak ASClaussen & HeyerdahlElverdal, FAGUSKompanNOLA, PlantinorSYMETRI, StoCretecA-merkingStreetlife, SøveUtomhus Østfold GressVestreWesp