DOGA-merket til The plus

Doga-merket for 2022 ble delt ut 16. mars. Juryen for DOGA-merket oppfordrer resten av Industri-Norge til å la seg inspirere av The Plus.

Foto: Einar Aslaksen/Vestre the-plus-forest-camp_einar-aslaksen_vestre

Verdens mest miljøvennlige fabrikk hedret med DOGA-merket

 

I Magnors dype furuskog har Vestre fått bygget en unik og oppsiktsvekkende industribygning. Resultatet er flere arbeidsplasser, mer effektiv og miljøvennlig produksjon og en spennende, ny destinasjon i Innlandet. Nå er møbelfabrikken hedret med DOGA-merket for sine bærekraftkvaliteter.


vestre3
Foto: Einar Aslaksen/Vestre

Kan en fabrikk bli en turistdestinasjon? 

Ved siden av å bygge verdens mest miljøvennlige fabrikk, ønsket Vestre at spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål offentlig rekreasjonsområde skulle bidra til å utvikle Magnor som en turistdestinasjon. 

Fabrikkbygningen er formet som et plusstegn sett fra luften. Defire fløyene rommer hver sin del av produksjonsprosessen –«Warehouse, Color Factory, Wood Factory & Assembly» – og det er nettopp denne funksjonsinndelingen som la føringen for utformingen. 

I hjertet av bygget er det et åpent gårdsrom med tuntre («The Courtyard»). Herfra har publikum 360-graders innsyn til alle deler av produksjonen. Gjennom de store vinduene og fra det grønne taket blir også furuskogen en del av opplevelsen. 

Lokale entreprenører, leverandører og konsulenter fra Innlandet sto for byggingen, og prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med den engasjerte lokalbefolkningen og myndighetene. Slik har etableringen av Vestre på Magnor skapt arbeidsplasser og gitt ringvirkninger for næringslivet i hele regionen. 


vestre4
Foto: Einar Aslaksen/Vestre

Les mer om the plus

Les om prisutdelingen 16. mars 2023