Markvandring på Nes

Torsdag 21. september arrangerte Oslotrær i samarbeid med Plantinor og NLA Oslo & Akershus en markvandring til tre planteskoler på Nes: Mellbyes planteskole, Baldishol Planteskole og Gaupen Planter.

Foto: Tale Marker/NLA. Nes 2

Det var en innholdsrik fagdag hvor rundt 40 deltakere lærte mer om tidsaspekter i produksjon, valg av arter i prosjekter, arters egenskaper og egnethet, frakt av trær og mye mer! Arrangementet var et fint initiativ som ga landskapsarkitekter og andre ansatte innen planlegging og drift av grønne anlegg et verdifullt møte med norske planteskoler ogde som drifter disse. 

Alle parter har stort utbytte av kommunikasjon på tvers av fagområdene, så det er en målsetning at lignende arrangementer gjentas. 

 

IMG_0697

IMG_0709