NLAs kurs og digitale lunsjrom høsten 2023

NLA starter opp med digitale lunsjrom, hver siste torsdag i måneden. Det digitale lunsjrommet er en uformell plattform, et sted å møte fagfeller på tvers av landet. Her er oversikten.

Foto: Anne Guro Røsæg Digitale lunsjrom_MV

NLA digitale lunsjrom

Ett fagtema hver gang, relativt kort og uformelt slik at det er enkelt å forberede. Datoer: 31.08, 14.09, 28.09, 26.10 og 30.11 i tidsrommet 12:00-13:00. Last ned oversikt for utskrift.

Vi bruker Zoom som plattform fordi den tillater en god, uformell møteform.  Vi ønsker at alle har kameraet på, slik at vi ser hverandre. Etter presentasjonene, på ca. 30-40 minutter, er det åpent for spørsmål og faglig samtale. Velkommen!

Tema 31. august
Oslotrær - en strategi for flere trær i byen

Ved Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt og prosjektleder i ByKuben, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune. 
Se pdf av foredraget her

Merk deg også datoen for Treets dag 2023: Søndag 24. september i Grorudparken!

Tema 14. september
«Ta naturen tilbake» - status for villplanter i produksjon

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/89478518316 

Presentasjon ved Shan Amin, økolog hos Bergknapp. Landskapsarkitekturen og -prosjektene er i heftig omstilling mot mer bruk av stedegen vegetasjon og villplanter. Som fagpersoner er det en fordel, særlig for prosjekterende, å holde god kontakt med de som leverer planter for å oppdatere oss på hva som kan skaffes og hva som er realistisk å beskrive.

Økologen opplever at bransjen i stor grad beskriver arter som enten ikke, eller i liten grad lar seg fremskaffe ennå, det gjelder særlig sedumdekker. Vi får et innblikk i prosessen norske produksjonslinjer må gjennom for å kunne tilby arter som ikke har vært etterspurt - før i senere tid. Dessuten vil det gis gode råd til aspekter verdt å kontrollere mens man utarbeider planteplaner.

Tema 28. september OBS - ny dato: 19. oktober
«3D og BIM for landskap – hvor står vi nå?» 

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094

Kontoret bar bakke landskapsarkitekter vil orientere om mulighetene i VectorWorks: 
«Det er økende krav til digitale leveranser for landskapsarkitekter. bar bakke har forsket på alternative prosjekteringsverktøy i en årrekke. Kontoret benytter nå Vectorworks Landmark for all landskapsprosjektering og vil fremvise eksempler fra ulike prosjektstadier, med fokus på informasjonsmodellering og spesifikk funksjonalitet for landskapsarkitektur.»

Innledning ved Pål Dixon Sandberg, White arkitekter/NLA president og presentasjon ved Daniel Ewald/ Knut Wik, bar bakke landskapsarkitekter. White Arkitekter (Sverige) samarbeider med Rhino/LandsDesign og kan med bakgrunn i kontorets størrelse få utviklet egne funksjoner på forespørsel, det finnes med andre ord ulike veier å gå.

Tema 26. oktober
«Bærekraftig bruk av naturstein» 

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094

Monica Sander fra Beer Sten forteller, sammen med anleggsgartner Uteanlegg AS og landskapsarkitekter fra COWI om prosjektet «Storbylegevakten i Oslo». Prosjektet er et glimrende eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Her er landskapstegningene laget på bakgrunn av naturstein og ikke omvendt. Logg deg på og hør om en spennende prosess der gjenbruk, kvalitet og detaljer stod i førersetet. Et tverrfaglig samarbeid hvor lagspill bidro til et helt unikt, vakkert og varig resultat.  

Tema 30. november
«Urban Lab og SITRAP - Hva rører seg på NMBU?»  

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094

Presentasjon ved Karianne Trosholmen Imerslund Skurdal og Synne Thorshaug Eide.
Mer info kommer.

NLA kurs høsten 2023

«Universell utforming for landskapsarkitekter» - Bergen 21.09.
Kursleder: Universell utforming AS v/Trine Presterud
Fysisk/ digitalt, med befaring. Halvdagskurs kl 12.30 - 16.00/16.30

«Universell utforming for landskapsarkitekter» - Oslo 11.10.
Kursleder: Universell Utforming AS v/Trine Presterud
Fysisk/ digitalt, med befaring. Halvdagskurs kl 12.30 - 16.00/16.30

«Naturrestaurering» - Oslo, 23.11
Kursleder: Jonathan Colman, NaturRestaurering AS.
---

OBS: Hold av fredag 20.10, kl. 16-20 til «Landskapsarkitekturdagen 2023»  
med utdeling av Landskapsarkitekturprisen 2023, lansering av eksempelsamlingen «Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen» og fagdebatt!