NLA Vestfold/Vestfold arkitektforening program våren 2021

NLA Vestfold er ute med nytt program i samarbeid med Vestfold arkitektforening og NIL Vestfold/Telemark.

Foto: Tønsberg kommune byrom

Last ned programmet som pdf

Det kan oppstå endringer i programmet underveis - følg også Vestfold arkitektforening på Facebook

18. mars: Digitalt foredrag - «Kanalen som byrom»
kl. 19.00: Hvordan skal byrommet langs Kanalen utformes for at folk trives enda bedre med å besøke, bo og jobbe i Tønsberg?

Cathrine Heisholt fra Tønsberg kommune presenterer prosjektet «Kanalen som byrom», et mulighetsstudie utviklet i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter.

Vårprogram 2021-kopi