Nytt styre i NLA Hordaland

NLA Hordaland inviterte til årsmøte med hagevandring og omvisning på Damsgård hovedgård nylig.

Foto: Katrine Myklestad IMG_3866

NLA Hordaland inviterte til årsmøte med hagevandring og omvisning på Damsgård hovedgård og presentasjon av lekeplassutforming i by og den «nye» lekeplassen på Damsgård.

16 personer deltok. Omvisning var ved gartner Astrid Matland, som har bodd på hovedgården i 32 år. Hagen er redesignet - basert på gamle nedtegnelser om hagen, samt funn av eksisterende strukturer av Sven-Ingvar Andersson. 

En kunstutstilling inne i bygget ble besøkt og det ble utendørs servering av kaffe, boller og eplesaft fra hagen. 

En rask guiding av den nye lekeplassen «over veien», Damsgård lekeplass, som har utforming inspirert fra hovegården. Katrine Myklestad presenterte «Lekeplassutforming i by».

Det nye styret i NLA Hordaland

Katrine Myklestad (leder, Norconsult)
Runa Gjerland (Norconsult)
Ellen Reitan (Cubus)
Anna Leiknes (TAG)
Inga Elen Årvoll Eidsvik (Asplan Viak)

Tusen takk til avtroppet styreleder Johan Abrahamsson (Norconsult) for godt samarbeid gjennom flere år, og lykke til videre!
thumbnail_image

IMG_3874