Arealtek AS søker landskapsarkitekt, søknadsfrist snarest

Ønsker du å utfordre deg selv i en stilling der vi kan tilby stor grad av frihet, tett kundekontakt og faglige utfordringer? Vil du være med å forme vår videre satsning innen landskapsarkitektur?

Foto: Arealtek Arealtek AS

Søker framtidsrettet og nytenkende landskapsarkitekt

Arealtek AS er et rådgivende ingeniørfirma innen arealplanlegging, landskapsarkitektur, VVA, og overvannsplanlegging. Vi tilbyr det meste innen rådgivning, landskapsutforming, arealplanlegging og prosjektledelse innen VVA. I tillegg jobber vi med 3D-visualisering, utfører støyberegninger og kan bistå med utarbeidelse av reguleringsplaner og i planprosesser generelt. Arealtek AS har sentral godkjenning innen VVA.

Arealtek AS har hovedkontor i Elverum med 15 ansatte. I tillegg har vi kontor på Gardermoen med 3 ansatte. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og våre ansatte kurses om dagen i CEEQUAL. Arealtek AS jobber med programmene Autodesk Infrastructure Design Suite Premium, Autodesk Vehicle Tracking, Focus CAT Basis, Focus CAT Landskap, Focus CAT Veg, Focus CAT VA, Focus VARDAK og Focus Arealplan.

Vi opplever stor pågang av oppdrag innen landskapsarkitektur, og trenger derfor gode hoder som vil være med å bidra til å forme fagområdet i årene som kommer. Våre oppdrag har et stort spenn i kompleksitet og omfang. Vi utarbeider landskapsplaner til hyttetomter, boligområder av varierende størrelse, takhager og større hotell-kompleks. Vi samarbeider tett internt med VA- og veg-avdelingen. 

Hos oss vil du bli en del av firma med høy fagkompetanse og mye erfaring innen arealplanlegging, landskapsforming, veg og VA. Rett person vil få anledning til å påvirke firmaet og retningen vi tar.
- Vi trenger deg som er har noen års erfaring og som kan hjelpe oss å løse utfordringer innenfor landskapsarkitektur.
- Vi søker deg som tar ansvar og får ting til å skje. Du er en framtidsrettet og nytenkende landskapsarkitekt, som samarbeider godt med andre fagfolk og har lidenskap for faget ditt. Du arbeider systematisk, gjør gode vurderinger, utviser engasjement og har godt humør.

Hva vi kan tilby
Arbeidssted på Elverum eller Gardermoen
Varierte arbeidsoppgaver tilpasset ditt ambisjonsnivå
Gode betingelser 
Maksimal pensjonsopptjening (7%) fra første krone
Fleksibel arbeidstid

Dine viktigste arbeidsoppgaver omfatter
Konseptutvikling innen landskapsforming, skisse og forprosjekt
Detaljprosjektering
Oppfølging på byggeplass
Delta i større tverrfaglige prosjekter
Fagansvar og prosjektledelse
Relasjonsbygging med eksisterende og nye kunder
Bidra til at prosjektene gjennomføres etter de rutiner og veiledere som ligger i økonomi- og kvalitetsstyringssystemet

Dette kan du
Du er utdannet landskapsarkitekt med noen års erfaring
Du har prosjekteringserfaring
Du har helst kompetanse på Civil 3D og visualisering

Ser dette spennende ut for deg? 
Kontakt Arealtek AS v/Henri Auer på 459 19 853 eller Veksthuset v/Geir Bjerke Myreng på 918 44 655 for mer informasjon
For å søke stillingen; send kortfattet søknad med CV til geir@veksthusetpersonal.no