Bodø kommune søker landskapsarkitekt, frist 29.01 - UTLØPT

Bodø kommune har fra 1. februar 2023 ledig fast 100 % stilling som landskapsarkitekt.

Foto: Per-Inge Johnsen, Bodø kommune a046

Bodø kommune søker landskapsarkitekt

Vil du ivareta landskap og natur når Bodø skal videreutvikles? Ønsker du å jobbe i et spennende fagmiljø på tvers av etater og avdelinger i Bodø kommune? Vil du ha mulighet til å ta initiativ til nye prosjekter eller videreutvikling av det grøntfaglige området? Da er dette jobben for deg!

Bodø kommune har fra 1. februar 2023 ledig fast 100 % stilling som landskapsarkitekt. Vi ser etter en landskapsarkitekt med kunnskap om og interesse for arealplanlegging, parker og byrom og prosess- og prosjektarbeid.

Stillingen er plassert i Byutvikling, Prosjekt og Mobilitet.

Kontoret Byutvikling har et bredt ansvar for kommunens areal- og samfunnsplanlegging, samferdsel og mobilitet, herunder Bypakke Bodø, prosjektledelse og GIS. Byutvikling har 25 ansatte med bred kompetanse innenfor fagfeltene arealplanlegging, mobilitetsplanlegging, jus, arkitektur, naturvitenskap, geografi, GIS og prosjektledelse.

Seksjon for Prosjekt og Mobilitet har ansvaret for samferdsel og mobilitet, Bypakke Bodø, flere nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter, GIS og geodata. Seksjonen følger opp vedtatte politiske planer for kollektiv, sykkel og grønnstruktur, samt handlingsplan for parker og byrom.

Stillingen som landskapsarkitekt ivaretar grøntfag og landskapsarkitektur i arealplanlegging og detaljreguleringsplaner. Stillingen skal også ivareta universell utforming av trafikkarealer og grøntarealer/parker/byrom. Stillingen er sentral i oppfølgingen av grønnstrukturplan og handlingsplan for parker og byrom.

Dine arbeidsoppgaver

-Ivareta landskapsarkitektur og grøntfaget i kommunens arealplanlegging og i detaljreguleringsplaner gjennom både planprosesser og forberedelser til utbyggingsavtaler.

-Ivareta universell utforming av trafikkarealer, grøntarealer/parker/byrom, eventuelt også for nye kommunale bygg og uterom.

-Gjennomføre prosjekter i handlingsplan for parker og byrom, og ha faglig ansvar for revisjon av handlingsplanen.

-Faglig ansvar for grønnstrukturplanen og revisjon av denne.

-Skrive saksfremlegg for politisk avgjørelse.

-Samarbeide med parkseksjonen om gjennomføring av ulike prosjekter, deriblant oppgradering av parker og lekeplasser.

-Formulere krav til og behandle og godkjenne utomhusplaner i plan- og byggesaker. 

Kvalifikasjoner 

- Master i landskapsarkitektur.

- Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt, men er ikke et krav.

- God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne. For å lykkes i jobben er det nødvendig å beherske skriftlig og muntlig norsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega med et tydelig engasjement, kreativitet og nysgjerrighet, som er faglig sterk og trives med å jobbe med komplekse saker i tverrfaglig samarbeid.

Vi ser etter deg som er initiativrik og utviklingsorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi ønsker at du er løsningsorientert, strukturert og selvgående.

Vi tilbyr

- Godt og engasjerende tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kolleger med høy fagkompetanse.

- Utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo i en by i vekst og utvikling.

- Arbeidssted i Nye Bodø rådhus midt i Bodø sentrum, med mulighet til 1 dag hjemmekontor pr uke etter avtale med leder

- Lønn etter avtale.

- Arbeidsoppgaver og fagfelt tilpasses i Byutvikling til den enkelte ansattes kompetanse, erfaring og interesser. Stillingen innebærer ansvar og selvstendige oppgaver og prosjekter.

Annet

- Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

- Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

- Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste iht. Offentlighetsloven § 25 selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne Leder Byutvikling Kristin Stavnes Jordbru på tlf.    979 798 36 eller e-post: kristin.stavnes.jordbru@bodo.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20

Om Bodø kommune

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag! Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Søknadsfrist 29. januar 2023

Arbeidsgiver - Bodø kommune - Arbeidssted - Bodø Rådhus
Fast 100% stilling

logo

Søknad sendes inn via jobbnorge.no

Se også utlysningen på jobbnorge.no