Fagrådgiver innen stedsutvikling og klima, søknadsfrist 20.08 

Foto: Fornebuhagen av Dyrvik arkitekter, Transborder studio, Bollinger + Grohmann og SLA e32ace466971ee63dbd18b75164ffbde
Er du dyktig, ansvarsfull og ønsker å drive frem god, klimasmart arkitektur og stedsutvikling? Fagrådgiveren vi søker vil være en del av fagavdelingen, og stillingen vil fylle viktige ansvarsområder knyttet til klima og til Bylivsenteret, en godt etablert satsing i NAL.

Avdelingen består av ti engasjerte ansatte med tverrfaglig bakgrunn. Ansvarsområdene våre er blant annet arkitektkonkurranser, kursvirksomhet, stedsutvikling, boligkvalitet og bærekraft. NAL er høringsinstans for myndighetene og vi deltar aktivt i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Den vi søker må drive frem og ta ansvar for å styrke NALs arbeid med og kompetanse på klima og rådgiving innen stedsutvikling. Du vil også være en ressurs i vårt politiske påvirkningsarbeid. 

Til stillingen legger vi vekt på at du
- brenner for klima, arkitektur og stedsutvikling
- har svært god faglig forståelse og strategisk sans 
- har erfaring med, og forståelse for, stedsutviklingsprosesser
- kan gi faglige råd og praktisk bistand til kommuner som ønsker klimasmarte og sosialt bærekraftige løsninger
- er tillitsskapende og har påvirkningskraft
- er god til å holde fremdrift, levere kvalitet og ta ansvar
- er faglig dyktig, engasjert og engasjerende!

Arbeidsområder
- Bistå kommuner og andre med strategisk by- og stedsutvikling 
- Bygge opp NALs klimakompetanse og formidling av dette
- Planlegge og lede verksteder og seminarer med involverte aktører i ulike kommuner
- Bidra til å identifisere og utvikle nye inntektsgivende oppdrag
- Bidra inn i rapporter, høringer, kursutvikling og gjennomføring, utviklingsarbeid og sosialt fellesskap

Kvalifikasjoner
- Master i arkitektur / landskapsarkitektur /arealplanlegging/samfunnsplanlegging eller høyere utdanning innen andre relevante fagområder
- Minimum 5 års arbeidserfaring fra det offentlige eller private
- Svært høyt nivå på skriftlig og muntlig formidlingsevne 
- Det er en fordel med erfaring fra organisasjonslivet og med myndighetsarbeid.  

Vi tilbyr gode betingelser, hyggelig og åpent arbeidsmiljø og fine lokaler i Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo.  Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet i Norge. Du vil rapportere til fagsjefen.

For spørsmål om stillingen, kontakt fagsjef Camilla Moneta 
Søknad med referanser og CV sendes til cam@arkitektur.no  

Søknadsfrist: 20. august 2020 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon som arbeider for å tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning, bidra til et bærekraftig samfunn, bedre rammebetingelsene for arkitektur og fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget. NALs sekretariat har 30 ansatte og holder til i Arkitektenes hus sentralt i Oslo.