Lala Tøyen søker landskapsarkitekt, UTLØPT

Lala Tøyen søker en faglig trygg og tydelig landskapsarkitekt med minimum tre års arbeidserfaring.

Foto: Hei landskapsarkitekt NLA-kopi

Vi i Lala Tøyen arbeider tverrfaglig med røtter i landskapsarkitekturen. Nå ønsker vi å styrke kontoret med en faglig trygg og sterk landskapsarkitekt med minimum tre års arbeidserfaring. Lala er organisert rundt kollegiet som omfatter alle faglig ansatte. Kollegiet utvikler Lala sine langsiktige strategier og drøfter faglige spørsmål fortløpende. Vi er 20 ansatte fordelt på landskapsarkitekter, arkitekter, en landskapsingeniør og en miljøøkonom. Vi har varierte oppdrag innen landskapsarkitektur, arkitektur, byplan og mobilitet med kunder fra private utviklere til offentlige etater. Vi har nylig vedtatt en egenutviklet bærekraftstrategi, Lala Kraft, som er førende for våre prioriteringer i tiden som kommer. Vi ønsker å ansette en landskapsarkitekt som har erfaring med konkrete prosjekter knyttet til bærekraft og som kan være med å utvikle verktøy og metoder for nye løsninger. 

Vi tror på en helhetlig humanistisk tilnærming til våre romlige omgivelser og ønsker en fagperson som ønsker å utvikle gode rom og miljøer for brukerne. Lala Tøyen har et åpent tankesett som i liten grad har ferdige oppskrifter for hvordan oppgaver skal løses. Vi ser etter en kollega som kan være med på å utforske og finne løsninger i en sammensatt gruppe. 

Vi kan tilby et godt faglig og sosialt felleskap der du som del av kollektivet har stor påvirkningskraft. Vi har som mål å være en trygg og raus arbeidsplass med fokus på faglig utvikling og et sunt arbeidsmiljø.

Mer info finner du på www.lala.no og www.lalakraft.lala.no. Har du spørsmål, kontakt: Katrine Lone Thomson, tlf. 916 14 751, katrine@lala.no

Søknad sendes post@lala.no innen 15. oktober 2021, søknader behandles fortløpende.