Landskapsarkitekt søkes, frist UTLØPT

På grunn av økende oppdragsmengde søker Einar Jarmund & Co AS etter landskapsarkitekt fra høsten 2021.

Foto: Einar Jarmund & Co AS Arkitekter FullSizeRender

I april 2019 ble Einar Jarmund & Co AS Arkitekter etablert som et nytt arkitekt- og landskapsarkitektkontor, fisjonert fra tidligere Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL. Vi har lang og solid erfaring fra små til store prosjekter og er engasjert i et bredt spekter av spennende oppgaver.

Søker landskapsarkitekt

Er du landskapsarkitekt og opptatt av en helhetlig tankegang - fra overordnede grep og ned til detalj? Vi ønsker å styrke vårt kontor og fagmiljø med enda en landskapsarkitekt og søker deg som trives med å arbeide innenfor alle oppdragsfaser, fra ide til ferdigstillelse. 

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver; fra utfordrende terrengtilpasning på fjellet til komplekse fortettings- og transformasjonssituasjoner i by. Kontoret har et særskilt fokus på bykompletteringsprosjekter - plassdannelser og gaterom så vel som byggeri – og arbeider alltid med samme høye ambisjon ute som inne og for et best mulig samspill mellom de to.  

Du liker å arbeide med tverrfaglige problemstillinger og fungerer godt både i team og som selvstendig. Faglig engasjement og selvstendig fordypning er kvaliteter vi verdsetter. 

Kompetansekrav

-        Masterutdanning fra universitet / høyskole
-        Minimum 3 års prosjekteringserfaring
-        God formsans og terrengforståelse  
-        God formidlings- og framstillingsevne 
-        Erfaring med 3D-prosjektering 
-        Erfaring fra detaljeringsfase og gjennomføring av prosjekter er fordelaktig

Vi holder til i fantastiske lokaler på et tak på Solli plass i Oslo, der vi er nærmest selvhjulpne med energi fra et tak med solcellepaneler, tre varmepumper og en vedovn. Når verden kommer til hektene igjen serveres det varm lunsj hver dag av vår fantastiske kokk Touria. Godt arbeidsmiljø verdsettes høyt.

Søknadsfrist snarest mulig, men senest 14.05.21, med fortløpende evaluering av søknader.
Alle søknader behandles konfidensielt.

Kortfattet, skriftlig søknad med CV og referanser sendes til:

Einar Jarmund & Co AS Arkitekter
Sommerrogata 17, 0255 Oslo 
e-post adresse: post@ejco.no

Ved spørsmål kontakt 
Landskapsarkitekt Stine Svanemyr på tlf: 95 85 53 98 eller e-post: sva@ejco.no
www.ejco.no
logo EJCO 2_LAV