NTNU i Trondheim søker landskapsarkitekt, frist 31.3.2021

NTNU har utlyst en 100 % stilling som førsteamanuensis i landskapsarkitektur.
Foto: WSP Norge NTNU

NTNU i Trondheim har utlyst en stilling i landskapsarkitektur for å styrke forskning og undervisning på feltet Arkitektur og fysisk planlegging. Stillingen er en utvidelse av 20%-stillingen til nåværende landskapsarkitekt som er ferdig sommeren 2021.

Hovedkvalifikasjonen er praksis på høyt nivå innen landskapsarkitektur. Nivået på prosjektene er viktigere enn mengde prosjekter. PhD kreves ikke. Sterke kandidater kan eventuelt søke opprykk til professor etter et år.

Stillingsutlysningen og info om søknadsprosessen ligger på Jobbnorge
Søknad sendes samme sted. Søknadsfrist: 31. mars 2021
 

89fa6bcc-a417-49a5-bc65-ba575a57a796