Stavanger kommune søker landskapsarkitekter

Idrett og utemiljø ved seksjon strategi og prosjekt søker etter flere medarbeidere, både landskapsarkitekt/planlegger og prosjekterende landskapsarkitekter. Frist 20. mai

Foto: Ill.: Berit Sømme hovedttegningen_lv

Stavanger kommune - seksjon strategi og prosjekt


Stavanger er en kommune med 144 699 innbyggere og en arbeidsplass for ca 11 000 ansatte, der idrett og utemiljø er en del av direktørområdet Bymiljø og utbygging (BMU). Idrett og utemiljø ivaretar investering i og drift av kommunens fellesarealer og bygninger.

Idrett og utemiljø ved seksjon strategi og prosjekt søker etter flere medarbeidere. Vi søker nå etter henholdsvis landskapsarkitekt/planlegger og prosjekterende landskapsarkitekter til seksjonen

Strategi og prosjekt er en av syv seksjoner i idrett og utemiljø. Seksjonen har ansvar for prosjektutvikling, disposisjonsplaner, strategier, detaljprosjektering og bygging av offentlige skolegårder og barnehager, parker, friområder, lekeplasser,  idrettsbaner og nærmiljøanlegg, turveier, torg og plasser, gatetun og miljøgater.  

Samfunnsoppdraget vårt er forankret i FNs bærekraftsmål, kommuneplanen og klima- og miljøplanen. Vi brenner for gode uterom og dets brukere (mennesker, dyr, fugler og insekter).  
Vi jobber for helhetlige løsninger med naturbaserte løsninger.  
Vi er 16 ansatte i seksjonen og er et av Stavangerregionens største landskapsarkitektmiljøer. 

Vi tilbyr 

-Inspirerende arbeidsoppgaver i et stort og kompetent fagmiljø
-Deltakelse i et spennende og tverrfaglig miljø
-Motiverende samfunnsoppdrag  
-Fleksibel arbeidstid  
-Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring
-Hjem-Jobb-Hjem avtale  
-Gode forsikrings- og pensjonsordninger  
-Velferdsgoder som bedriftskunstforeninger, bedriftsidrettslag og Stavangerkortet (for trening i svømmehallene)  

Med hele kommunen som arbeidsfelt er det mange spennende, varierte og utfordrende oppgaver, fra plan til ferdig anlegg med drift og vedlikehold. 

Landskapsarkitekt/planlegger

Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Plan og prosjekt (5), Stavanger kommune. Søknadsfrist 20. mai
Søknad sendes via webcruiter

Arbeidsoppgaver
- Deltakelse i reguleringsprosesser og andre overordnede planer
- Utarbeidelse av stedsanalyser, konseptutvikling og disposisjonsplaner
- Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
- Behandling av planer for offentlige arealer ( friområder, parker, barnehager, skoler, lekeplasser, torg og idrettsanlegg) fra kommuneplannivå til ferdig etablerte anlegg
- Deltakelse i tverrfaglige større prosjekter (fra mulighetsstudie til ferdig bygget anlegg)

Kvalifikasjoner
- Landskapsarkitekt eller arealplanlegger med relevant erfaring, min 5 år. Ønskelig med mastergrad
- Interesse for samfunnsutvikling og engasjement for å utvikle Stavanger til beste for kommunens innbyggere og ta vare på og utvikle naturmangfoldet i kommunen 
- Det er ønskelig med erfaring både innen detaljprosjektering og overordnede planer
- God og tydelig norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper
- Du er allsidig, fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder
- Du tar initiativ, kunnskapsrik og nysgjerrig på å lære nytt
- Du er strukturert og har god gjennomføringsevne
- Du trives i et travelt og aktivt arbeidsmiljø
Se også utlysningen på webcruiter

Prosjekterende landskapsarkitekter

Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Strategi og prosjekt (5), Stavanger kommune. Søknadsfrist 20. mai
Søknad sendes via webcruiter

Arbeidsoppgaver
- Prosjektutvikling gjennom alle faser
- Arbeidet består bla. av utarbeidelse av stedsanalyser, konseptutvikling, mulighetsstudier, disposisjonsplaner og for- og detaljprosjektering
- Medvirkningsprosess, brukerdialog og informasjonsmøter
- Nær kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere
- Prosjektbaserte arbeidsoppgaver med stor variasjon  

Kvalifikasjoner
- Landskapsarkitektutdannelse eller urban design med relevant erfaring
- Prosjekterende landskapsarkitekt med min. 5 års relevant erfaring fra skisse- og detaljprosjektering
- Erfaring med prosjektering av naturbaserte overvannsløsninger er ønskelig
- Kunnskap og interesse for offentlig forvaltning
-Gode dataferdigheter. Erfaring med programmer som Autocad, Adobepakken og ISY Beskrivelse11, samt funksjonsbeskrivelser ønskes
- Det er en fordel med kjennskap til 3d prosjektering og bruk Vectorworks landmark
- Krav om mastergrad i landskapsarkitektur eller tilsvarende
- God og tydelig norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper
- Du er kreativ, innovativ, kunnskapsrik og nysgjerrig for å lære nytt
- Arbeidshverdagen krever at du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder
- Du er initiativrik, strukturert og har god gjennomføringsevne
- Du trives i et travelt og aktivt arbeidsmiljø 
Se også utlysningen på webcruiter

Begge utlysningene har samme kontaktinformasjon:
Else Dybkjær
Konstituert seksjonssjef, tlf 47807755 else.dybkjaer@stavanger.kommune.no

  • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk 
    Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. Gjelder begge utlysningene.