To ledige stillinger på AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for urbanisme og landskap utlyser to spennende stillinger. En innen landskapsarktektur og en innen urbanisme. Søknadsfrist for begge stillingene er 7. juni.

Foto: AHO rektor_aho_foto

Vi søker etter to engasjerte kollegaer og fagpersoner som med kunnskap, inspirasjonsevne og kritisk refleksjon vil bidra til å ytterligere styrke vårt gode fagmiljø med både undervisning og forskning ved instituttet.

- Stilling som professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Søknadsfrist 7. juni 2024
Les mer om stillingen og søknadsprosessen her:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/260213/professor-foersteamanuensis-i-landskapsarkitektur

- Stilling som professor/førsteamanuensis i urbanisme

Søknadsfrist 7. juni 2024
Les mer om stillingen og søknadsprosessen her:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/261291/professor-foersteamanuensis-i-urbanisme