Trondheim kommune: Prosjektleder Byrom og grønnstruktur, søknadsfrist 18.4.2021

Ved Kommunalteknikk er det ledig fast 100 prosent stilling som prosjektleder for byrom, parker og friområder. Søknadsfrist: 18. april 2021
Foto: Glen Musk thumbnail

Søker landskapsarkitekt

Vil du være med å skape en levende og aktiv by? Er du i tillegg landskapsarkitekt og innehar god prosjekterings- og bestillerkompetanse eller har erfaring med gjennomføring av prosjekter? Da kan du bli vår nye medarbeider. Vi er på jakt etter en erfaren, kreativ og engasjert landskapsarkitekt som ønsker å styre prosjekt for utvikling av parker, byrom og friområder; prosjekt som betyr mye for byens innbyggerne og vil prege bybildet i Trondheim i mange år framover.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har 90 ansatte, et stort og kompetent tverrfaglig miljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre.

Søknadsfrist: 18.04.2021
Hele utlysningen og lenke til søknad på webcruiter