Trondheim kommune søker prosjektleder Byrom og grønnstruktur

Ved Kommunalteknikk er det ledig to faste 100 prosent stillinger som prosjektledere for byrom, parker og friområder. Søknadsfrist: 1. mars
Foto: Trondheim kommune 1422f5a6-0246-4d79-92e8-e98879c7187f_1

Vil du være med å skape en levende og aktiv by? Vi er på jakt etter engasjerte og dyktige landskapsarkitekter som ønsker å styre prosjekt for utvikling av parker, byrom og friområder; prosjekt som betyr mye for byens innbyggerne og vil prege bybildet i Trondheim i mange år framover.

Arbeidsoppgaver
 • Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp investerings- og forvaltningsprosjekter.
 • Du engasjerer og samarbeider med konsulenter og har dialog med naboer, interessenter, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
 • Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne medarbeidere som er rause på kompetansedeling.
 • Som fagperson vil du blant annet lede eller gi innspill til tverrfaglige og tverretatlige prosjekter og prosesser for attraktive og velfungerende byrom og grønnstruktur.
 • Du vil lede eller gi innspill til planer og strategier og være med å påvirke løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av byen.
 • De konkrete arbeidsoppgavene vil være avhengig av avdelingens oppgaver, men vil også tilpasses søkerens interesser og kompetanse.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning primært innen landskapsarkitektur, men søkere med utdanning og erfaring innen arkitektur, design, areal, grøntmiljø- og hagebruksvitenskap, fysisk planlegging, prosjektledelse eller lignende vil også bli vurdert.
 • Ønske om fullført mastergrad innen relevante fagretninger.
 • Det er ønskelig at søker har minst tre års relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. 
Personlige egenskaper
 • Faglig interesse og engasjement for bærekraftig byutvikling og hvordan fysiske omgivelser påvirker menneskers liv og virke.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Les mer om stillingen og send søknad

Skjermbilde 2020-02-04 kl. 10.43.00