Vil du være en del av vårt unike arkitekt-team? frist 20.01

EN TIL EN Arkitekter søker seniorarkitekt og landskapsarkitekt/planlegger med formgivningskompetanse. Søknadsfrist 20.01

Foto: En til En Arkitekter Gruppebilde_En+til+En+Arkitekter_Foto+Tove+Lise+Mossestad

STILLINGSANNONSE

EN TIL EN Arkitekter har et internasjonalt team med dedikerte fagpersoner. Sammen jobber vi med å skape god arkitektur gjennom en helhetlig tilnærming til bygg og landskap. Vi har mange spennende prosjekter, og søker nå to engasjerte og dyktige medarbeidere:

 1. Seniorarkitekt
 2. Landskapsarkitekt/ planlegger med formgivningskompetanse

Kvalifikasjoner seniorarkitekt

 • Mastergrad innen relevant fagretning
 • Minst 8 års erfaring
 • Erfaring med teamledelse, SØK og detaljprosjektering
 • Forståelse for de ulike prosjektfasene 
 • Gode kommunikasjonsevner og norskkunnskaper 
 • Formsterk
 • Selvstendig, nysgjerrig, og fortrolig med direkte kundekontakt
 • Erfaring fra prosjektledelse med tett oppfølging av både kunde og prosjekt team
 • Gode samarbeidsevner, engasjert og initiativrik

Kvalifikasjoner landskapsarkitekt/ planlegger med formgivningskompetanse

 • Mastergrad innen relevant fagretning
 • Erfaring innenfor bynatur, urbanisme og planfag
 • Nysgjerrig, kunnskapssøkende og initiativrik
 • Allsidig interesse - fra mindre utomhus oppgaver til større byutviklingsplaner
 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Formsterk
 • Både erfarne og nyutdannete med ambisjoner utfordres til å søke

Arbeidssted

Kulturhuset, Vaskerelven 8, 5014 Bergen

Om selskapet

Kontoret har en tydelig profil og lang erfaring med boligbygg, men utmerker seg også innenfor transformasjonsprosjekter, kulturbygg, hotell, kontor/næring og parkanlegg. Vi har pågående prosjekter i alle faser, skala og kompleksitet; fra småhus til byutviklingsoppgaver, fra mulighetsstudie til byggeplassoppfølging. 

I dag består EN TIL EN Arkitekter av et fantastisk internasjonalt team med 14 dedikerte fagpersoner. Samlet har vi spisskompetanse innenfor interiør og design, bygningsarkitektur, landskapsarkitektur, planlegging og urbanisme. Gjennom hele prosessen legger vi stor vekt på at våre prosjekter er tverrfaglig forankret, utviklet i tett dialog med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi vil gjennom våre prosjekter ta tydelig samfunnsansvar og miljøhensyn. Framfor den mer dominerende tendensen til kontorvekst og stadig spesialisering i bransjen, er vi i EN til EN mer opptatt av at våre medarbeidere oppnår en helhetsforståelse gjennom en god balanse mellom spisskompetanse og faglig bredde. Våre medarbeidere får fokus og eierskap til prosjektene gjennom prosjektlederansvar, og følger prosjektene tett fra start til slutt. 

Vårt kontor en trygg og trivelig arbeidsplass. Vi har en tydelig posisjon i markedet som gir handlingsrom til å ta «den ekstra runden» som sikrer høy kvalitet i våre leveranser, og den faglige stoltheten som dette medfører. Du vil være med på å utvikle vår faglige kompetanse og bidra aktivt til at våre prosjekter overgår forventningene. 

Vi har nylig flyttet inn i flotte historiske lokaler i Kulturhuset, et av våre egne transformasjonsprosjekter midt i Bergen sentrum. Vår beliggenhet i dette herlige samlingspunktet gir oss mulighet til også å være gode fagformidlere. Vi er i nærkontakt med inspirerende mennesker og aktører fra byens brede kulturliv, som igjen åpner døren for stimulerende samspill, også utover vårt fag. Hos oss er det lett å forme både din egen hverdag og flotte prosjekter.

Du kan lese mer om oss og våre prosjekter på våre nettsider
En til En Arkitekter

Interessert?

Send søknad med CV/portfolio/referanser på e-post til: firmapost@entilen-arkitekter.no
Ved spørsmål, kontakt daglig leder Arvid Bjerkestrand, 959 43 925

logo1