FAGUS - Seminar om stedegne masser

12.mar kl 08.30 -12.mar kl 14.15

havurodo-1280x640
Foto: Hasselfors Garden

FAGUS inviterer til seminar om stedegne masser på Gjennestad 12. mars 2020

Påmelding på hjemmesiden til FAGUS. Det er mulig å sette opp roll-up på Gjennestad / dele ut brosjyrer etc. men det er ingen standplass.

Mer informasjon om seminaret 

PROGRAM 12.3.2020

Kaffe & registrering
Velkommen ved Mari Myhrene, FAGUS

Viktige bruksegenskaper hos jord og deres virkning på plantevekst. Hva er jord? Hva kjennetegner jord til grøntanlegg?
Ved Erik Joner, NIBIO

Jordsmonn eller undergrunnsmasser? Hvordan vurdere jordsmonnet lokalt? Hvordan bevare kvalitenen på jorda? Ved Erik Solfjell, Statens Vegvesen

PAUSE

Hvilke krav til masser stiller Tønsberg kommune ift infiltasjon og fordrøying av nedbør? Hvordan skal dette dokumenteres og vurderes?
Ved Roger Herstad, Tønsberg Kommune

Hvordan arbeide med masser i praksis? Eksempler hentet fra yrkeslivet som sakkyndig, tredjepart og fra bygging. Prosjekt på Ryen, med mål om 100 % gjenbruk.
Ved Torgeir Koteng, Hagespesialisten

LUNSJ

Bruker vi stedegne masser i våre prosjekter? Hvorfor eller hvorfor ikke, og hvordan gjør vi det?
- Strandman ved Ruben Høie
- Skaaret ved Tom Nøkleby
- Håkonsen og Sukke ved Brede Håkonsen - TNT Landskap ved Tone Almhagen

Oppsummering & avslutning