FAGUS - Stort Nettverkstreff, Trondheim: Lokal overvannsdisponering (LOD)

01.okt kl 09.30 -02.okt kl 15.00

Stort Nettverkstreff: Lokal overvannsdisponering (LOD)

1.-2. oktober 2020
Trondheim, Statens Hus

Klimaet blir villere og våtere, hvordan kan vi redusere urban flom ved hjelp av den blågrønne verktøykassen?
Vann er en verdifull ressurs, vi trenger fordrøying av nedbøren for å unngå overvann, men vi trenger også systemer som samler regnvann til bruk i tørre perioder. og som utnytter regnvannet.

Vi setter fokus på LOD og vann som ressurs