Riksantikvaren inviterer til Utviklingsnett: Sirkulær framtid for kulturminner, kulturmiljø og landskap

09.jun kl 09.00 -09.jun kl 16.00

Havratunet_Trond Isaksen_RA
Riksantikvaren inviterer til Utviklingsnett: Sirkulær fremtid for kulturminner, kulturmiljø og landskap 

Tid og sted: 9. juni 2022 på Månefisken, Sagveien 23A.
Arrangementet blir også strømmet. 

På seminaret vil du få høre om hvordan sirkulær økonomi forstås og brukes i kulturmiljøforvaltningen. Vi vil også drøfte den grønne omstillingen og mulighetene som ligger i sirkulær forvaltning av kulturminner, kulturmiljø og landskap. Foredragsholderne vil formidle hvordan det jobbes strategisk med tema på overordnet nivå og hvordan kunnskapen brukes i planlegging, forvaltning og utvikling.

Påmeldingsfrist: 1. juni
Skjema for påmelding til både arrangement på Månefisken og til deltakelse på nett (strømming)

Har du spørsmål, ta kontakt med Line Bårdseng line.bardseng@ra.no
eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Velkommen! Vennlig hilsen
Riksantikvaren
Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningens gate 13, 0116 Oslo
Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Last ned fullt program