NAL kurs: Landskapsforståelse og økologi

29.apr kl 09.00 -29.apr kl 16.00


images
Foto: norskfriluftsliv.no

Kurset handler om hvordan du kan tolke og forstå verdier i landskapet, og lese landskapet som helhet, ikke bare de enkelte delene, men sammenhengen mellom økologiske, klimatiske, romlige, historiske og kulturelle verdier. Hvordan gjøre undersøker av naturgrunnlaget for å få en dypere forståelse for kompleksiteten i landskapet er også tema.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Hanne Johnsrud i LINK Arkitektur.

Detaljert program kommer.

Til mer info, priser og påmelding