NLAs årsmøte 2021

22.apr kl 16.00 -22.apr kl 20.00

IMG_5511
Fra årsmøtet 2019. Foto: M.Vestli

ÅRSMØTET 2021 holdes digitalt 22.4 på Zoom

Årsmøtet er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

PÅMELDING:
Årsmøtet krever påmelding. De som er påmeldt årsmøtet vil motta lenke til Zoom, på e-post.
Lenke til påmelding

TIDSPUNKT: 22. april, kl. 16.00 - 20.00

SAKLISTE
Årsmøtesakene 2021
Sak 01 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 03 Godkjenning av fullmakter 

Sak 04 Presentasjon av nye medlemmer i 2020
Sak 05 Styrets årsmelding for 2020
Sak 05 Styrets årsmelding for 2020_Illustrert utgave
Sak 06 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter

Representanter 
Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe - Stiftelsen Arkitekturmuseet - Arkitektur N v/landskapsmedarbeidere - Landskab v/NLAs representanter i redaksjonsrådet - Rådet for Byarkitektur i Oslo, med kvalitetskriterier

Komiteer, nemnder og utvalg
Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda - Komiteen for etikk og tvister 

Lokalavdelingene
Oslo/Akershus Østfold Hedmark og Oppland - Buskerud - Vestfold 
Telemark - Agder Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag 
Nordland - Troms - Finnmark Terra Forma (forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILA/NMBU)

Sak 07 Regnskap for 2020 - Resultatregnskap m/noter og balanse sendes medlemmene og presenteres på årsmøtet - Årsberetning 2020 - Revisjonsberetning for 2020 - Kontrollkomiteens rapport

Sak 08 NLA kommunikasjonsstrategi - status organisering. Fremdriftsplan
Sak 08 Vedlegg: Mandat for NLA Kommunikasjonsstrategi 2021-2025
Sak 09 Endring av vedtektene punkt 1.4
Sak 10 Styrets godtgjørelse for 2021-2022 
Sak 11 Budsjett for 2021 m/rammebudsjett for 2022. Strategi og handlingsplan for 2021-2022 
Sak 12 Valg 2021 
Sak 13 Fagdag og årsmøte 2022. Fagdag/høstkonferanse 2021

FULLMAKTER, NY ORDNING
Last ned fullmaktskjema, fyll ut og send på epost til lokalavdelingsdelegaten, om du ikke kan delta på årsmøtet

- Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat/representant. Navn og epost til lokalavdelingens representant vil bli sendt medlemmene sammen med årsmøtesakene.
- Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet bes sende sin fullmakt til lokalavdelingens delegat på epost innen 15. april. OBS: NLA ønsker ikke kopi av fullmaktskjema.
- Representanten bes samle fullmaktene fra sin lokalavdeling og oversende samlet i en pdf-fil til NLA innen 15. april. Delegaten kan ha ubegrenset antall fullmakter. 
- Andre medlemmer kan bære fullmakt for to andre medlemmer, og har i så fall tre stemmer under avstemmingene. Også informasjon om mottatte fullmakter til årsmøtedeltakere bes sendt NLA innen 15. april. 

Ansvarlig arrangør
Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Josefines gt. 34, 0351 Oslo
Kontakt: Marit Hovi, daglig leder 
T: 918 53 106 
E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no