NLA etterlyser berekraftige landskapsprosjekt til nasjonal eksempelsamling

01.jun kl 12.00 -01.jun kl 13.00

NLA etterlyser berekraftige landskapsprosjekt til nasjonal eksempelsamling  

Me er i gong med å utarbeide ein rapport som skal innehalda gode eksemplar på berekraftige landskapsprosjekt. Rapporten er et samarbeid mellom NLA, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML), Arkitektbedriftene (AiN) og Asplan Viak (AV) og er basert på den danske utgåva «Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen» som også har fått stor internasjonal merksemd. Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekt­uren / eksempelsamling 2. udgave by Danske Landskabsarkitekter - Issuu

Har du eit berekraftig prosjekt som fagmiljøet bør få vita om?  

Torsdag 1. juni kl. 12:00 – 13:00 er du velkomen til å delta på digitalt møte for å få informasjon om kva materiale som må leverast inn. Styringsgruppa vil velje ut ca. 12 kvalifiserte prosjekt som vil bli publisert i rapporten, hausten 2023. 

Microsoft Teams-møte
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet 

 
Me håpar på stort engasjement og gode prosjekt.
Meld interesse til post@landskapsarkitektur.no 

Unknown

Pilestredet park er eit over 20 år gamalt prosjekt der sirkularitet stod sentralt. Foto: Asplan Viak