NLAs årsmøte 2020

31.okt kl 10.00 -31.okt kl 13.00

ÅRSMØTET 2020 holdes 31.10 på Clarion Hotel Admiral, Bergen
Årsmøtet er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

Årsmøtet krever påmelding. De som er påmeldt årsmøte på zoom får tilsendt lenke på e-post.

TID: 31.10.2020, kl. 10.00 - 13.00
NLA arbeider med en digital løsning slik at medlemmene skal kunne delta på årsmøtet online.
Invitasjon med lenke til møtet vil bli sendt NLAs medlemmer.

STED: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, Bergen.
Lokalavdelingsrepresentantene bes melde fra til NLA innen 23.10 dersom rom ønskes på felles faktura til NLA. Gjelder overnatting fra 30. til 31.10.

Last ned fullmaktskjema, fyll ut og send på epost til lokalavdelingsdelegaten, om du ikke kan delta på årsmøtet

SAKLISTE: 
Årsmøtesakene 2020
Sak 01 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 03 Godkjenning av fullmakter 

Sak 04 Presentasjon av nye medlemmer i 2019
Sak 05 Invitasjon til æresmedlemskap
Sak 06 Styrets årsmelding for 2019
Sak 07 Rapport for verdenskongressen IFLA 2019

Sak 08 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
Representanter:
Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe - Stiftelsen Arkitekturmuseet - Arkitektur N v/landskapsmedarbeidere - Landskab v/NLAs representant - Rådet for Byarkitektur i Oslo, med kvalitetskriterier - Prosjektleder IFLA 2019
Komiteer, nemnder og utvalg:
Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen Konkurransenemnda Komiteen for etikk og tvister 
Lokavdelingene: Oslo/Akershus - Østfold Hedmark og Oppland - Buskerud - Vestfold Telemark Agder Rogaland -Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag Nordland - Troms - Finnmark Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILA/NMBU

Sak 09 Regnskap for 2019 - Resultatregnskap m/noter og balanse sendes medlemmene og presenteres på årsmøtet - Årsberetning 2019Revisjonsberetning for 2019 - Kontrollkomiteens rapport

Sak 10 Endring av vedtektene § 3.1 og 3.2 Studentrepresentasjon i NLAs styre og årsmøte, 2. g beh.
Sak 11 Styrets godtgjørelse for 2020-2021
Sak 12 Tidsskrift for landskapsarkitektur  
Sak 13 Budsjett for 2020 m/rammebudsjett for 2021. Strategi og handlingsplan for 2020-2021
Budsjettsaken sendes medlemmene og presenteres på årsmøtet.
Sak 14 Valg 2020 
Sak 15 Fagdag og årsmøte 2021. Høstkonferanse 2021

FULLMAKTER, NY ORDNING:
Fullmaktskjema
- Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat/representant. Navn og epost til lokalavdelingens representant vil bli sendt medlemmene sammen med årsmøtesakene.
- Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet bes sende sin fullmakt til lokalavdelingens delegat på epost innen 25. oktober. OBS: NLA ønsker ikke kopi av fullmaktskjema.
- Representanten bes samle fullmaktene fra sin lokalavdeling og oversende samlet i en pdf-fil til NLA innen 25. oktober. Delegaten kan ha ubegrenset antall fullmakter.
- Andre medlemmer kan bære fullmakt for to andre medlemmer, og har i så fall tre stemmer under avstemmingene. Også informasjon om mottatte fullmakter til årsmøtedeltakere bes sendt NLA innen 25. oktober. 
- For online deltakere gjelder samme regler.


Ansvarlig arrangør:
Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Josefines gt. 34, 0351 Oslo
Kontakt: Marit Hovi, daglig leder
T: 918 53 106
E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no