OAT 2022 - paneldebatt

23.jun kl 12.00 -23.jun kl 13.00

Skjermbilde 2021-06-10 kl. 10.59.16

Kulturytring Drammen: Oppdrag nabolag Hvordan styrker vi fellesskapets steder og hverdagskulturen i byene våre? (paneldebatt) 

Arrangør: Oslo arkitekturtriennale

Byene våre er i markant forandring og står overfor store utfordringer. Boligbehov og prisøkninger i noen byer, tomhet i andre, nødvendig grønn omstilling og store kommersielle interesser. Og ikke minst, men altfor ofte glemt: Hvordan vil vi gjerne bo og leve sammen? Korona har vist hvor mye byens nabolag og felles steder betyr for oss. Byens gater, plasser og parker, og byens møtesteder – stasjonen, biblioteket, den lokale butikk og kafeen – gir oss alle tilhørighet og livskvalitet.

Oslo arkitekturtriennale setter fokus på nabolaget og fellesskapets steder i nordiske byer, og utfordrer byens aktører – politikere, embetsverk, utviklere, arkitekter og byens innbyggere – til å svare på spørsmål om hva som må gjøres for å legge til rette for nabolagskultur og skape bedre nabolag.

 

PROGRAM:
Innledning: Nabolagets betydning – hvorfor må vi tenke nytt om hverdagens fellesskapssteder?
v/ Christian Pagh, direktør og sjefkurator, Oslo arkitekturtriennale. 

Innlegg: Hvordan legger vi byene våre til rette for nabolagskultur? Hva er kvaliteter i et godt nabolag? Hva betyr kulturinstisjoner for nabolag?

v/ Kjersti Wikstrøm, daglig leder, byplanleggings- og landskapsarkitekturkontoret SLA.

v/ Stein Olav Henrichsen, direktør, MUNCH.

v/ Gro Sandkjær Hanssen, samfunnsforsker, NIBR, OsloMet.

  

Debatt: Hva må gjøres for å skape bedre nabolag?