Byrom - uterom - bylivssenteret

Foto: Jan Hausken fjordbyen_foto_jan_hausken20150820_1723

Kommunen som endringsagent - fagseminar 20. mai 2017
Følg lenke for nedlasting av foredrag og strømming av arrangementet

Artikkel om byrom og stedsutvikling hos KMD, januar 2017