Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet.
Foto: Ålgård kanalpark, vinner i 2019, Dronninga landskap Ålgård kanalpark

Prisen deles ut årlig og er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Definisjon av byggkvalitet
Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet.

Tema for 2021 – bærekraft
Begrepet omfatter økonomisk, sosial, klima- og miljømessig bærekraftig utvikling. For å bygge bærekraftig må vi ivareta dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner. For eksempel gjennom å redusere bruken av råvarer, produsere mindre avfall og utslipp, og redusere energiforbruket til et minimum. Vi må i større grad utnytte naturressursene effektivt så lenge som mulig slik at vi oppnår en sirkulær økonomi. 

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Prosjektet må være ferdigstilt i 2017 eller senere for å kunne være kandidat til prisen for 2021.

Vinneren av prisen mottar en plakett som settes på eller i bygningen, og et diplom. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora. Departementet kan gi hedrende omtale og diplom til nominerte kandidater som utmerker seg.

Juryen
Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen gir en skriftlig redegjørelse for valget av vinner. Juryen oppnevnes for en periode på fire år.   

Jurymedlemmer 2018–2021:
Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø
Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø
Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen
Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo
Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo
Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara)
Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)

Fristen for å sende inn forslag på kandidater til prisen i 2021 er 21. mars (forlenget fra 15. mars). Det er åpen forslagsrett, og alle kan foreslå kandidater til prisen. Prisen deles ut på Byggkvalitetsdagen 1. september.

Om Statens pris for byggkvalitet
Statens pris for byggkvalitet deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for prisen. 

Tidligere vinnere av prisen
Skjermbilde 2021-03-15 kl. 12.32.37