Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Pir II Arkitekter AS
 • Kongens g. 2
 • 0153 Oslo
 • http://www.pir2.no
 • 97 19 97 14
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Christine Gjermo (MNLA)
 • christine.gjermo@pir2.no
 • 971 99 714
 • Kaja Tiltnes
 • kaja.tiltnes@pir2.no
 • 47 01 50 47