Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

  • Asplan Viak AS, Ås
  • Moerv. 5
  • 1430 ÅS
  • http://www.asplanviak.no
  • 920 52 729
  • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Astrid Høie Fredheim
  • astrid.fredheim@asplanviak.no
  • 936 32 132