Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

  • Nordplan AS - avd Ålesund
  • Notenesgt. 14
  • 6002 Ålesund
  • http://www.nordplan.no
  • 406 33 243
  • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • David Lawford (MNLA)
  • dl@nordplan.no
  • 406 33 243